Top strony
Wyszukiwarka serwisu
teoria procesu | selekcja pracowników | teorie potrzeb | AIDA | czynności bankowe | hierarchia potrzeb Maslowa | strategia promocji | DMAIC | formuła 4P | test t-studenta | ubezpieczenia społeczne | Plan Marshalla |

Koszt marginalny (koszt krańcowy)

Kosz marginalny to koszt, jaki ponosi producent w związku ze zwiększeniem wielkości produkcji danego dobra o jedną jednostkę. Stanowi on przyrost kosztów całkowitych związany z produkowaniem dodatkowej jednostki dobra.

Przy danej wielkości produkcji danego dobra producent ponosi określone koszty. Jeżeli zwiększy on produkcję o jedną jednostkę, wówczas koszty całkowite produkcji wzrosną.

Różnica w wielkości kosztów jakie producent ponosił wcześniej i kosztów jakie ponosi po zwiększeniu produkcji stanowi właśnie koszt krańcowy. Jest to inaczej koszt wyprodukowania dodatkowej jednostki dobra.

Termin koszt marginalny jest używany zamiennie z pojęciem koszt krańcowy.

Przykładem kosztu marginalnego jest sytuacja, w której firma produkująca krzesła musi wykonać kolejne krzesło. W takiej sytuacji koszt produkcji jednego krzesła jest kosztem marginalnym.

Załóżmy, że firma ta ma stałe koszty wynoszące 10 000 zł, a koszt jednego krzesła to 20 zł. W takim przypadku koszty całkowite (z ang. total cost) dla produkcji 500 krzeseł wyniosą 10 000 zł + (500 x 20 zł) = 20 000 zł. Gdy firma zdecyduje się na zwiększenie produkcji do 501 krzeseł, koszt całkowity wzrośnie do 10 000 zł + (501 x 20 zł) = 20 020 zł. W tym przypadku koszt marginalny wynosi 20 zł (czyli cena produkcji jednego dodatkowego krzesła).

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
4 stron(-y)
Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
10 stron(-y)
Optimum producenta i konsumenta - referat
25 stron(-y)
Podstawy mikroekonomii - wykłady
33 stron(-y)
Papiery wartościowe - finansowanie przedsiębiorstwa
20 stron(-y)
Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
24 stron(-y)
Podstawy rachunkowości zarządczej
11 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Mikroekonomia » Koszt marginalny (koszt krańcowy)

Koszt marginalny (koszt krańcowy)
Ocena: 9.3 / 10
Liczba głosów: 38 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować