MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Budżet i linia budżetowa

Budżet konsumenta stanowi suma pieniędzy, którą chce i może on wydać na zakup dóbr materialnych oraz usług. Dotyczy tego, co konsument może kupić.

Linia budżetu (możliwości konsumpcyjnych) pokazuje wszystkie kombinacje (zestawienia) dóbr dostępne dla konsumenta przy danym dochodzie i danych cenach.

Wzrost dochodu konsumenta przesuwa linię budżetu w prawo – zwiększenie możliwości zakupu obu dóbr. Przesunięcie linii budżetu w lewo oznacza spadek dochodów konsumenta –zmniejszenie możliwości zakupu dóbr. Powyższe stwierdzenia są prawdziwe przy stałym poziomie cen.

Problem nachylenia krzywej linii budżetu odzwierciedla ilokrotnie droższy jest jeden towar od drugiego. Jest miarą względnych cen.

Przesunięcia linii budżetu następują w dwóch okolicznościach:
- zmiana dochodu
- zmiana cen dóbr – zmieniają one też realny dochód konsumenta


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Budżet i linia budżetowa. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami 11
- Podstawy mikroekonomii - wykłady 33
- Definicje z mikroekonomii 12
- Wykłady z mikroekonomii 25
- Podstawy ekonomii matematycznej - opracowanie 8
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Mikroekonomia » Budżet i linia budżetowa


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 8.5/10
Liczba głosów: 92

Zaloguj się, aby zagłosować