Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Przyczyny występowania recesji

To m.in.:

- Zjawiska leżące po stronie popytu bądź podaży czynników wytwórczych, np. w okresie wysokiej aktywności rośnie stopień wykorzystania czynników wytwórczych, zaczynają się one wyczerpywać na skutek wysokiego popytu. Stają się one wtedy trudno dostępne, ich ceny rosną, a to obniża rentowność produkcji, producenci ograniczają rozmiary produkcji.

- Osłabienie dotychczasowej dynamiki wzrostu popytu konsumpcyjnego, w wyniku nasycenia w gospodarstwach domowych. W wyniku nasycenia tempo wzrostu popytu słabnie w rezultacie może wystąpić bariera popytu tzn. trudności ze zbytem wytworzonej produkcji. Powstają przymusowe zapasy, występują próby obniżania cen aby przyspieszyć wysprzedaż. Obniżki cen mogą dodatkowo obniżyć rentowność produkcji, a to może zniechęcać część producentów do utrzymywania produkcji na dotychczasowym poziomie.

- Obniżenie rentowności, trudny dostęp do czynników wytwórczych, bariera popytu mogą spowodować reakcje producentów takie jak np.: zmniejszenie rozmiarów produkcji, wycofanie się z rynku, skrócenie czasu pracy, a to wszystko powoduje zmniejszenie dochodów, zmniejszenie wydatków konsumpcyjnych, zmniejszenie inwestycji.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Analiza FMEA i diagram Ishikawy 2
- Mobbing - przyczyny i sposoby walki 15
- Kierowanie konfliktem w organizacji - referat 8
- Model ekonometryczny - stopa bezrobocia 20
- Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - korporacje transnarodowe 25
- Aktywna walka z bezrobociem 18
- Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - referat 7

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Makroekonomia » Przyczyny występowania recesji

Przyczyny występowania recesji
Ocena: 8.5 / 10
Liczba głosów: 5 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 2 dla przyszłych biznesmenów | Artykuł 3 nagrodzony