Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

biznesplan | dobra substytucyjne | elastyczność podaży | testy psychologiczne | komunikacja | konsument | agregaty podaży pieniądza | rentowność | bezrobocie naturalne | mikroekonomia | Narodowe Fundusze Inwestycyjne | kapitał pracujący |

Cele i przekonania konsumenta

Praca zaliczeniowa na temat celów i przekonań konsumenta, w tym m.in. model racjonalności wzajemnego oddziaływani Laudana, przyczyny dokonywania zakupów, typy potrzeb. (5 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #wpływ reklamy #konsument #konsument na rynku #psychologia reklamy


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Cele i przekonania konsumenta należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Cele i przekonania konsumenta pobrały na dysk również:
Proces tworzenia reklamy (Liczba stron: 21)
Optimum producenta i konsumenta - referat (Liczba stron: 25)
Wpływ reklamy na postępowanie konsumenta (Liczba stron: 16)
Teoria racjonalnego wyboru konsumenta (Liczba stron: 7)
Modele zachowań konsumenta (Liczba stron: 9)
Psychologia reklamy - opracowanie (Liczba stron: 14)


Krótko, ale na temat:
Model zachowań konsumenta - Poprawnie zbudowany model zachowań konsumenta powinien uwzględniać: 1. cele (maksymalizacja użyteczności), 2. ograniczenia (budżet konsumenta), 3. bodźce (marketing mix), 4. organizm (cechy i dyspozycje konsumenta), 5. otoczenie, 6. możliwość dokonywania predykcji zachowań jednostek lub grup.
Efekt uporczywości - Odkrycie, że przekonania ludzi dotyczące ich samych i świata społecznego utrzymują się nawet wtedy, gdy dane wspierające te przekonania zostały podważone.
Czynniki wpływające na wybór konsumenta - Podstawowymi elementami wpływającymi na dokonywane przez konsumenta wybory są: 1. Dochód konsumenta, 2. Ceny, po których można nabyć poszczególne dobra i usługi, 3. Gusty i preferencje konsumenta pozwalające uszeregować różne kombinacje dóbr i usług według stopnia satysfakcji jakiej dostarczają one konsumentowi.
Cele biznes planu - W każdym biznes planie najważniejszy jest cel. Cel określa użyteczność finalną podejmowanych działań, które są treścią planu. Cele można podzielić na: - cele strategiczne - cele taktyczne - cele operacyjne Cele strategiczne – to cele długoterminowe o charakterze rozwojowym (np.: poszerzenie sieci handlowej, stworzenie bazy...
Czym jest krzywa obojętności - Przedstawia wszystkie kombinacje dóbr, które dla konsumenta są obojętne tzn. że dostarczają one takiej samej użyteczności całkowitej. Składa się ona z punktów odpowiadających odpowiadającym dobrom o tej samej użyteczności całkowitej dla konsumenta, a więc przynoszących mu takie samo zadowolenie. Krzywa obojętności...


Nowe artykuły: Artykuł 14 na studia | Zobacz też: Artykuł 103 na topie