MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Wykonywanie budżetu państwa

Skład pracy: podział kompetencji, bankowe rachunki budżetowe, rachunek centralny i subkonta, dokonywanie wydatków, zaciąganie zobowiązań, harmonogram dochodów i wydatków budżetu państwa, zmiany w budżecie państwa, rezerwy budżetowe, rezerwa ogólna i celowa, blokowanie wydatków budżetowych, wieloletnie programy inwestycyjne, rola dysponentów części budżetowych, zasady gospodarki finansowej, jednostki sektora finansów publicznych związane z wykonywaniem budżetu, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwo pomocnicze, środki specjalne, gospodarka finansowa jednostek budżetowych, nadzór nad wykonywaniem budżetu, sprawozdanie z wykonania, absolutorium, kontrola wykonania budżetu sprawowana przez NIK, analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2001 roku według oceny Najwyższej Izby Kontroli. (26 stron) [Stan prawny: Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych]

W pracy zawarta jest bibliografia (literatura) oraz przypisy.


Pliki powiązane tematycznie: #budżet państwa, #dochody budżetu państwa, #wydatki budżetu państwa, #finanse publiczne,


Aby pobierać pliki wpisz swój kod:
Podaj swój adres e-mail:*

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


Plik pt. Wykonywanie budżetu państwa należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Finanse publiczne
Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które pobrały powyższy plik pobrały również:
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin (Liczba stron: 37)
Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego (Liczba stron: 23)
Deficyt budżetowy i dług publiczny w Polsce (Liczba stron: 19)
Budżet gminy (Liczba stron: 5)
Zasady konstruowania budżetu gminy (Liczba stron: 14)

Sprawdź też podobne opracowania i prace:
Wykonywanie budżetu państwa (Liczba stron: 26)
Zasady konstruowania budżetu gminy (Liczba stron: 14)
Budżet państwa - referat (Liczba stron: 6)
Wydatki publiczne (Liczba stron: 17)
Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych (Liczba stron: 10)
Budżet państwa - praca (Liczba stron: 19)