Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

krzywa Philipsa | Bank Światowy | optimum Pareto | biznesplan | zarządzanie przez cele | dochody i wydatki JST | koszty logistyczne | teorie motywacji | harmonogram spłaty kredytu | system walutowy | wnioskowanie statystyczne | fuzje i przejęcia |

Niezależność banku centralnego - referat

Skład pracy: bank centralny jako instytucja, funkcje i cele BC, czynności bankowe, argumenty za i przeciw niezależności banku centralnego, niezależność instytucjonalna, funkcjonalna i finansowa. (12 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.

Podobne opracowania: #bank centralny #czynności bankowe #niezależność banku centralnego


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Niezależność banku centralnego - referat należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Bankowość

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Niezależność banku centralnego pobrały na dysk również:
Rola banku centralnego - referat (Liczba stron: 18)
Pieniądz i polityka monetarna (Liczba stron: 12)
Bank centralny - popyt i agregaty podaży pieniądza (Liczba stron: 27)
Czynne operacje banku komercyjnego (Liczba stron: 17)
Test na egzamin z bankowości (Liczba stron: 24)
Wykłady z bankowości - opracowanie (Liczba stron: 30)


Krótko, ale na temat:
Niezależność banku centralnego - NBP - Przesłanki niezależności Narodowego Banku Polskiego (NBP): - fiducjarny charakter współczesnego pieniądza - niezależny bank centralny jest bardziej odporny na oddziaływanie polityki - bank centralny uwolniony od presji politycznej może działać bardziej długofalowo, lepiej chronić stabilność pieniądza - większej niezależności banku centralnego odpowiada niższe...
Baza monetarna - Są to depozyty na rachunkach w banku centralnym powiększone o sumę obiegających znaków pieniężnych (wielkość emisji); stanowią łącznie pieniądz banku centralnego. Pod bezpośrednią kontrolą banku centralnego znajduje się tzw. baza monetarna (czyli pieniądz banku centralnego lub pieniądz wielkiej mocy), która z...
Niezależność banku centralnego - Przekształcenie gospodarki centralnie sterowanej w gospodarkę rynkową wymagało nowego usytuowania banku centralnego w strukturze naczelnych organów państwa. Bank centralny w systemie nakazowym nie miał autonomii wobec rządu. Stanowił „departament bankowy” w strukturze ministra finansów, chociaż formalnie był osobą prawną. W państwach...
Operacje otwartego rynku - To 1) podstawowa forma interweniowania banku centralnego na rynku pieniężnym 2) instrumenty bezpośredniego oddziaływania banku centralnego: a) na ilość posiadanych przez bank płynnych rezerw b) na wysokość krótkoterminowych stóp procentowych. 3) polegają na dokonywaniu przez bank centralny transakcji na papierach wartościowych z bankami komercyjnymi
Zadania Rady NBP - Są nimi m.in: - realizacja zadań z zakresu polityki kursowej - ocena obiegu pieniężnego, rozliczeń pieniężnych i obrotu dewizowego - nadzór nad operacjami otwartego rynku - ocena funkcjonowania krajowego systemu bankowego - analiza stabilności systemu finansowego - przygotowywanie rocznego sprawozdania finansowego NBP - przygotowywanie...


Nowe artykuły: Artykuł 24 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 50 na studia