Top strony
Wyszukiwarka serwisu
zarządzanie relacjami z klientami | płynność finansowa | motywatory | Plan Marshalla | wzory z matematyki finansowej | zadania ze statystyki | gospodarka rynkowa | komunikacja w organizacji | analiza luki strategicznej | analiza XYZ | psychologia w marketingu | public relations |

Przedsiębiorczość indywidualna - definicja i znaczenie dla gospodarki

Przedsiębiorczość indywidualna to pojęcie odnoszące się do podejmowania działalności gospodarczej przez pojedynczą osobę, która podejmuje ryzyko finansowe i podejmuje inicjatywę w celu osiągnięcia zysku poprzez produkcję i sprzedaż towarów lub świadczenie usług.

Według definicji OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) przedsiębiorczość indywidualna to zdolność i skłonność jednostki do założenia i prowadzenia nowego przedsiębiorstwa lub podjęcia innej działalności gospodarczej, związanej z ryzykiem finansowym i innowacją.

Według definicji Petera Druckera przedsiębiorczość indywidualna to proces, w którym jednostka lub grupa ludzi odkrywa potrzebę lub niszę rynkową i tworzy organizację, aby zaspokoić tę potrzebę lub niszę.

Przedsiębiorczość indywidualna ma duże znaczenie dla gospodarki, przede wszystkim dlatego, że przyczynia się do wzrostu produkcji, zatrudnienia i innowacji.

Tworzenie nowych miejsc pracy - przedsiębiorcy indywidualni często rozpoczynają swoją działalność jako jednoosobowe przedsiębiorstwa, ale z czasem zatrudniają więcej pracowników wraz z rozwojem swojej firmy. W ten sposób, przedsiębiorcy indywidualni przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia, co z kolei wpływa na wzrost gospodarczy.

Wprowadzanie innowacji - przedsiębiorcy indywidualni często wprowadzają innowacje do rynku, co przyczynia się do poprawy jakości życia i rozwoju społeczno-gospodarczego. Innowacyjne przedsiębiorstwa indywidualne często zmieniają standardy w swoich branżach, a ich innowacyjne pomysły są często kopią lub naśladowane przez innych przedsiębiorców, co przyczynia się do dalszego rozwoju i innowacji w danej branży.

Przedsiębiorczość indywidualna przyczynia się do zwiększenia konkurencji na rynku co z kolei jest korzystne dla konsumentów. Przedsiębiorcy indywidualni często oferują nowe i bardziej innowacyjne produkty lub usługi, a także oferują lepszą jakość i cenę, co zmusza konkurencję do dostosowania swojej oferty i cen, aby utrzymać swoją pozycję na rynku.

Przedsiębiorczość indywidualna może również przyczynić się do rozwoju regionalnego. Przedsiębiorcy indywidualni często rozpoczynają swoją działalność w mniejszych miastach lub na obszarach wiejskich, gdzie rynek jest mniej konkurencyjny i bardziej otwarty na nowe inicjatywy. W ten sposób przedsiębiorcy indywidualni przyczyniają się do wzrostu gospodarczego w mniejszych regionach, przyciągając inwestycje i tworząc nowe miejsca pracy.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Idea przedsiębiorczości - referat
7 stron(-y)
Kryteria wynagradzania
9 stron(-y)
Franchising i jego wpływ na skuteczność działań wybranych firm
12 stron(-y)
Człowiek przedsiębiorczy
11 stron(-y)
Potrzeby ludzkie i ich zaspokajanie - referat
7 stron(-y)
Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
4 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Ekonomia » Przedsiębiorczość indywidualna - definicja i znaczenie dla gospodarki

Przedsiębiorczość indywidualna - definicja i znaczenie dla gospodarki
Ocena: 9.9 / 10
Liczba głosów: 2 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować