Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

neurolingwistyka | transformacja systemowa w Posce | produkt krajowy brutto | miary klasyczne | akcje | dwuczynnikowa teoria motywacji | europejski system walutowy | polityka pieniężna | restrukturyzacja przedsiębiorstw | prognozowanie i symulacje | dystrybucja | czynniki wpływające na kurs walutowy |

Strategia i polityka marketingowa firmy

Projekt napisany na przykładzie konkretnej firmy. Skład projektu to: metoda portfelowa BCG (Boston Consulting Group), wskaźniki - udział w sprzedaży, dynamika wzrostu, współrzędne grup produktowych, indeks rotacji zapasów, marża sprzedaży; czynniki atrakcyjności sektora, strategia dywersyfikacji, polityka marketingowa, strategia bycia pierwszym, zawłaszczania atrybutu, przywództwa, wykorzystania tradycji, specjalizacji na rynku, preferencji klientów, popularności. (14 stron)

Podobne opracowania: #strategia marketingowa #rynek #marketing


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Strategia i polityka marketingowa firmy należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Strategia i polityka marketingowa firmy pobrały na dysk również:
Projekt strategii marketingowej firmy (Liczba stron: 13)
Polityka ceny w strategii marketingowej firmy (Liczba stron: 10)
Strategia marketingowa firmy ubezpieczeniowej PZU (Liczba stron: 10)
Plan marketingowy firmy budowlanej (Liczba stron: 35)
Analiza marketingowa producenta kostki brukowej (Liczba stron: 37)
Studium przypadku IBM (Liczba stron: 5)


Krótko, ale na temat:
Strategia marketingowa jakość-cena - Marketing rozwinął tradycyjne sposoby konkurowania na rynku, do których można zaliczyć: - konkurowanie ceną (niska, wysoka), - konkurowanie jakością (niska, wysoka) Struktura rynku i zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw pokazują, że firmy stosują przynajmniej cztery kombinacje przytoczonych strategii. Są to: • Strategia okazji rynkowej (bargain strategy), •...
Strategia marketingowa 4P wg McCarthyego - To 1. Produkt – (Product) – jakość, asortyment, marka, logo, opakowanie, gwarancja, usługi 2. Cena – (Price) – kredyt, rabat, skonto 3. Dystrybucja – (Place) – kanały dystrybucyjne, fizyczny obieg produktów, logistyka marketingowa 4. Promocja – (Promotion) – reklama, akwizycja sprzedaży, sprzedaż osobista,...
Strategia jakości TQM - W takim samym stopniu, jak odpowiednia praktyka i polityka potrzebna jest wewnątrz przedsiębiorstwa, tak samo potrzebna jest właściwa polityka i praktyka na zewnątrz, na rynku. Potrzebna jest strategia, określenie głównych celów organizacji i przedsięwzięć służących do ich osiągnięcia, odpowiedzią na...
Co to jest misja firmy - To przedmiot działalności firmy, sens jej istnienia. Określenie przedmiotu jej działalności i rynków, na jakich będzie działać. Powinna być w statucie i powinna być zgłoszona do sądu rejestrowego. W szerszym znaczeniu misja firmy składa się z 4 etapów: • Etap I –...
Strategia marketingowa - W szerokim rozumieniu pojęcie to bywa utożsamiane z marketingowymi zasadami postępowania. W rozumieniu szczegółowym odnosi się do określonego przedsiębiorstwa lub jego wyodrębnionej części i oznacza system średnio- i długookresowych zasad oraz wytycznych postępowania, które wyznaczają ramy dla operacyjnych decyzji i...


Nowe artykuły: Artykuł 23 na topie | Zobacz też: Artykuł 72 przeczytany 688 razy