Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Pozytywne i negatywne skutki ingerencji państwa w gospodarce rynkowej

A więc:

POZYTYWNE:
- Zapobiega powstawaniu negatywnych skutków działania mechanizmów rynkowych
- Wpływa na poprawę środowiska naturalnego
- Wpływa na bardziej równomierny rozwój poszczególnych regionów
- Może stabilizować gospodarkę – wpływać na zmniejszenie wahań cyklicznych
- Może przyczyniać się do obniżki inflacji
- Wytwarzanie dóbr publicznych ułatwia do nich dostęp tym, którzy nie mogliby z nich korzystać na zasadach rynkowych
- Przez regulacje prawne ingerencja zapewnia odpowiednie warunki pracy oraz poprawia jakość produkcji
- Pobudza konkurencję w gospodarce
- Przyczynia się do rozwoju pewnych dziedzin gospodarki, którym w początkowym okresie państwo stwarza warunki korzystne

NEGATYWNE:
- Zbyt szeroka ingerencja państwa może zakłócać działanie mechanizmów rynkowych
- Rozbudowana ingerencja zwiększa koszty funkcjonowania państwa (wydatki sektora publicznego, wysokie obciążenia podatkowe)
- Duży rozrost biurokracji
- Decyzje podejmowane przez urzędników, którzy są podatni na naciski (korupcja)
- Osłabia inicjatywę, odpowiedzialność tych, którzy korzystają z ochrony państwa (kierownictwo firm państwowych)
- Zbyt duże wydatki państwa mogą czasami pobudzać inflację lub mogą prowadzić do wzrostu zadłużenia państwa – rośnie deficyt budżetowy – dług publiczny, a to powoduje efekt wypieranie tzn. trudny dostęp do kredytów podmiotów prywatnych (państwo wypiera słabszych z rynku czyli firmy

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Bank centralny - popyt i agregaty podaży pieniądza 27
- Skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw 22
- Kurs walutowy - referat 8
- Plan Balcerowicza - próba oceny efektów planu (referat) 23
- Cechy społeczeństwa rynkowego 10
- Bezrobocie na rynku pracy 34
- Globalizacja - praca 23

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Makroekonomia » Pozytywne i negatywne skutki ingerencji państwa w gospodarce rynkowej

Pozytywne i negatywne skutki ingerencji państwa w gospodarce rynkowej
Ocena: 9.1 / 10
Liczba głosów: 5 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 8 Tylko do końca tygodnia | Artykuł 11 przeczytany 688 razy