Wyszukiwarka serwisu

Rodzaje bezrobocia

To:
1. Bezrobocie frykcyjne (przejściowe),
2. Bezrobocie strukturalne,
3. Bezrobocie globalne,
4. Bezrobocie przymusowe,
5. Bezrobocie dobrowolne,
6. Bezrobocie cykliczne,
7. Bezrobocie jawne,
8. Bezrobocie ukryte (utajone).

Ad. 1 obejmuje tę część osób, które pozostają bez pracy ze względu na zmianę miejsca zatrudnienia, jest to bezrobocie krótkotrwałe i związane z sytuacją osoby a nie sytuacja na rynku pracy,

Ad. 2 Obejmuje tych wszystkich bezrobotnych, którzy utracili pracę w wyniki zmian strukturalnych w gospodarce, polegających na likwidacji niektórych gałęzi. Problemem tego bezrobocia jest jego długookresowość i wymaga zmiany kwalifikacji.

Ad. 3 obejmuje całe bezrobocie występujące w danej gospodarce bez względu na jego powody.

Ad. 4 obejmuje osoby pozbawione pracy ze względu na sytuacje na rynku pracy ( brak miejsc pracy).

Ad. 5 obejmuje osoby pozostające bez pracy ponieważ nieakceptują oferowanych warunków na rynku pracy ( zbyt niska realna stopa płac).

Ad. 6 obejmuje tych bezrobotnych, którzy pozostają bez pracy albo z powodu pogorszenia sytuacji koniunkturalnej ( bezrobocie koniunkturalne) albo z powodu cykliczności procesu produkcji.

Ad. 7 obejmuje wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w oficjalnych statystykach.

Ad. 8 ta część zasobów siły roboczej, która jest niewykorzystana i niezarejestrowana tworzą ją :
- osoby w wieku produkcyjnym, które przeszły na wcześniejszą emeryturę,
- przerosty zatrudnienia w niektórych działach gospodarki,
- zatrudnieni w niepełnym wymiarze.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Rodzaje bezrobocia. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Podstawy makroekonomii 18
- Bezrobocie na rynku pracy 34
- Aktywna walka z bezrobociem 18
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Makroekonomia » Rodzaje bezrobociaDefinicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9.9/10
Liczba głosów: 59

Zaloguj się, aby zagłosować