Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Rodzaje bezrobocia

To:
1. Bezrobocie frykcyjne (przejściowe),
2. Bezrobocie strukturalne,
3. Bezrobocie globalne,
4. Bezrobocie przymusowe,
5. Bezrobocie dobrowolne,
6. Bezrobocie cykliczne,
7. Bezrobocie jawne,
8. Bezrobocie ukryte (utajone).

Ad. 1 obejmuje tę część osób, które pozostają bez pracy ze względu na zmianę miejsca zatrudnienia, jest to bezrobocie krótkotrwałe i związane z sytuacją osoby a nie sytuacja na rynku pracy,

Ad. 2 Obejmuje tych wszystkich bezrobotnych, którzy utracili pracę w wyniki zmian strukturalnych w gospodarce, polegających na likwidacji niektórych gałęzi. Problemem tego bezrobocia jest jego długookresowość i wymaga zmiany kwalifikacji.

Ad. 3 obejmuje całe bezrobocie występujące w danej gospodarce bez względu na jego powody.

Ad. 4 obejmuje osoby pozbawione pracy ze względu na sytuacje na rynku pracy ( brak miejsc pracy).

Ad. 5 obejmuje osoby pozostające bez pracy ponieważ nieakceptują oferowanych warunków na rynku pracy ( zbyt niska realna stopa płac).

Ad. 6 obejmuje tych bezrobotnych, którzy pozostają bez pracy albo z powodu pogorszenia sytuacji koniunkturalnej ( bezrobocie koniunkturalne) albo z powodu cykliczności procesu produkcji.

Ad. 7 obejmuje wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w oficjalnych statystykach.

Ad. 8 ta część zasobów siły roboczej, która jest niewykorzystana i niezarejestrowana tworzą ją :
- osoby w wieku produkcyjnym, które przeszły na wcześniejszą emeryturę,
- przerosty zatrudnienia w niektórych działach gospodarki,
- zatrudnieni w niepełnym wymiarze.

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Aktywna walka z bezrobociem 18
- Bezrobocie na rynku pracy 34
- Bezrobocie Inflacja Krzywa Phillipsa 5
- Podstawy makroekonomii 18
- Bank centralny - popyt i agregaty podaży pieniądza 27
- Krzywa Phillipsa - zależność między bezrobociem a inflacją 7
- Model ekonometryczny - stopa bezrobocia 20

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Makroekonomia » Rodzaje bezrobocia

Rodzaje bezrobocia
Ocena: 9.3 / 10
Liczba głosów: 75 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować