| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Wydatki gospodarstw domowych
- Agregaty pieniężne - M1 M2 M3 i M4
- Pieniądz i jego funkcje
- Ilościowa teoria pieniądza Irvinga Fishera
- Autonomiczne stabilizatory koniunktury
- Elementy polityki stabilizacyjnej w wymiarze budżetowym


Zagadnienie należy do kategorii:


Rodzaje bezrobocia
Rodzaje bezrobocia - To:
1. Bezrobocie frykcyjne (przejściowe),
2. Bezrobocie strukturalne,
3. Bezrobocie globalne,
4. Bezrobocie przymusowe,
5. Bezrobocie dobrowolne,
6. Bezrobocie cykliczne,
7. Bezrobocie jawne,
8. Bezrobocie ukryte (utajone).

Ad. 1 obejmuje tę część osób, które pozostają bez pracy ze względu na zmianę miejsca zatrudnienia, jest to bezrobocie krótkotrwałe i związane z sytuacją osoby a nie sytuacja na rynku pracy,

Ad. 2 Obejmuje tych wszystkich bezrobotnych, którzy utracili pracę w wyniki zmian strukturalnych w gospodarce, polegających na likwidacji niektórych gałęzi. Problemem tego bezrobocia jest jego długookresowość i wymaga zmiany kwalifikacji.

Ad. 3 obejmuje całe bezrobocie występujące w danej gospodarce bez względu na jego powody.

Ad. 4 obejmuje osoby pozbawione pracy ze względu na sytuacje na rynku pracy ( brak miejsc pracy).

Ad. 5 obejmuje osoby pozostające bez pracy ponieważ nieakceptują oferowanych warunków na rynku pracy ( zbyt niska realna stopa płac).

Ad. 6 obejmuje tych bezrobotnych, którzy pozostają bez pracy albo z powodu pogorszenia sytuacji koniunkturalnej ( bezrobocie koniunkturalne) albo z powodu cykliczności procesu produkcji.

Ad. 7 obejmuje wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w oficjalnych statystykach.

Ad. 8 ta część zasobów siły roboczej, która jest niewykorzystana i niezarejestrowana tworzą ją :
- osoby w wieku produkcyjnym, które przeszły na wcześniejszą emeryturę,
- przerosty zatrudnienia w niektórych działach gospodarki,
- zatrudnieni w niepełnym wymiarze.


Rodzaje bezrobocia - zobacz gotowe referaty i opracowania dla studentów - na ten i setki innych tematów. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku swojego komputera:

Ilość stron
- Bezrobocie na rynku pracy 34
- Podstawy makroekonomii 18
- Aktywna walka z bezrobociem 18


Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
4. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
5. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
6. Podstawy zarządzania strategicznego
7. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
8. Plan marketingowy dla Zakładu Cukierniczego Wawel
9. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej
10. Model ekonometryczny - aktywność zawodowa

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Rodzaje bezrobocia
Ocena: 8.89/10
Liczba głosów: 5

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa