MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Rzadkość ekonomiczna

Jest to pojęcie dotyczące skończonej ilości zasobów ludzkich i rzeczowych, które za pomocą najlepszej osiągalnej wiedzy technicznej można wykorzystać do wytworzenia jedynie ograniczonych (ale maksymalnych w danym czasie) ilości dóbr ekonomicznych.

Dobra ekonomiczne to dobra rzadkie. Społeczeństwo musi dokonywać wyboru dóbr, bo nie można zaspokoić wszystkich potrzeb i pragnień.

Przy danych zasobach ekonomicznych i danej technologii, wybory produkcyjne stojące przed danym krajem można przedstawić za pomocą krzywej możliwości produkcyjnych. Przyjmuje się uproszczone założenia, że istnieją dwa dobra – między którymi trzeba dokonać wyboru.
Krzywa pokazuje w jakim stopniu można dokonać transformacji jednego dobra na inne przenosząc zasoby z produkcji jednego dobra, do produkcji drugiego dobra.

Produkcja jest efektywna wtedy, gdy wytworzonej ilości jednego dobra nie można zwiększyć bez zmniejszenia produkcji drugiego dobra  (punkty A - F). Gospodarka efektywna znajduje się na krzywej możliwości produkcyjnych.
Krzywa możliwości produkcyjnych jest graficznym przedstawieniem różnych kombinacji dóbr, które mogą być wytworzone przez jakąś jednostkę, społeczność, kraj w warunkach, gdy wszystkie zasoby są w pełni efektywnie wykorzystane.
KMP obrazuje wszystkie możliwe kombinacje (zestawienia produkcyjne) wykorzystania dostępnych zasobów w racjonalny sposób, przy pomocy najlepszej technologii.

Dowolny punkt na KMP oznacza, że wszystkie zasoby są w pełni wykorzystane i dzięki nim wyprodukuje się największe ilości takich dóbr i usług, na które znajdą się nabywcy.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Rzadkość ekonomiczna. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Potrzeby ludzkie i ich zaspokajanie - referat 7
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Mikroekonomia » Rzadkość ekonomiczna


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 8.3/10
Liczba głosów: 55

Zaloguj się, aby zagłosować