Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Wykłady z zarządzania kadrami - teoria

Opracowanie teoretyczne: definicja zarządzania kadrami, polityka personalna - jej cechy, zasady i cele, funkcje i etapy rozwoju zarządzania kadrami, zasady polityki personalnej, jej podmioty i modele (wady i zalety: model sita, kapitału ludzkiego), czynniki decydujące o wyborze modelu, skuteczna polityka personalna według R. Pascala, planowanie zasobów ludzkich, koszty pracy, plany strategiczne personelu, taktyczne, operacyjne, planowanie strategiczne personelu, misja, strategia personalna i etapy jej opracowania, czynniki kształtujące wielkość zatrudnienia, nowe formy zatrudniania (m.in. praca na czas określony, job – sharing, work – sharing, telepraca), dobór kadr (rekrutacja), metoda klasyfikacji i selekcji, źródła i procedura rekrutacji, techniki rekrutacji, dobór kadr, testy sytuacji roboczej (metoda in-basket), ocenianie pracowników, elementy systemu ocen, kryteria (osobowościowe, behawioralne, kwalifikacyjne, efektywnościowe), determinanty systemów i kryteriów ocen, zasady i procedura oceniania, motywowanie i motywacja, podział (wewnętrzna, zewnętrzna, pozytywna, negatywna), teoria treści (hierarchia potrzeb Maslowa), procesu, wzmocnienia, zasady i narzędzia motywowania, środki przymusu, zachęty, perswazji, bodźce ekonomiczne, prawne, psychologiczne, socjologiczne, doskonalenie i rozwój pracowników, potencjał pracy, cechy samokształcącej się organizacji, rodzaje i formy szkoleń, mentoring i coaching. (27 stron)

Pliki powiązane tematycznie: #wykłady z zarządzania kadrami, #ocenianie pracowników, #motywacja, #rekrutacja,


Aby pobierać pliki wpisz swój kod:
Podaj swój adres e-mail:*

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)Plik pt. Wykłady z zarządzania kadrami - teoria należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie zasobami ludzkimi
Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które pobrały powyższy plik pobrały również:
Ściąga z zarządzania kadrami (Liczba stron: 8)
Zarządzanie kadrami - ściąga (Liczba stron: 1)
Doskonalenie kadr - referat (Liczba stron: 8)
Szkolenia pracowników - referat (Liczba stron: 14)
Hierarchia potrzeb według Maslowa - referat (Liczba stron: 10)

Sprawdź też podobne opracowania i prace:
Podstawy zarządzania kadrami (Liczba stron: 28)
Zarządzanie kadrami - ściąga (Liczba stron: 1)
Wykłady z zarządzania kadrami - teoria (Liczba stron: 27)
Ocena pracowników - jako podsystem zarządzania kadrami (Liczba stron: 12)
Ściąga z zarządzania kadrami (Liczba stron: 8)
Test z zarządzania strategicznego (Liczba stron: 5)