Top strony
Wyszukiwarka serwisu
monopol | model CAPM | innowacje | analiza wskaźnikowa bilansu | wnioskowanie statystyczne | zarządzanie logistyką | public relations | badania w psychologii | socjologia | neurolingwistyka | NBP | krzywa Philipsa |

Co to jest handel hurtowy?

Handel hurtowy spełnia rolę pośrednika pomiędzy sferą produkcji materialnej a sferą konsumpcji wraz ze zużyciem wytwórczym. Charakterystyczne dla handlu hurtowego jest dokonanie transakcji w dużych ilościach i przeważnie bezgotówkowy ich charakter. Dostawcami dla hurtu są producenci bądź importerzy różnego rodzaju towarów. Odbiorcami towarów z hurtu są: handel detaliczny, konsumenci zbiorowi oraz drobni producenci.

O celowości funkcjonowania handlu hurtowego decyduje kilka czynników wynikających głównie z rozbieżności pomiędzy sferą wytwarzania a sferą konsumpcji. Podstawowe rozbieżności to m.in.:
- różnice w rozmiarach jednorazowych partii towarów wysyłanych przez producentów i nabywanych przez ostatecznych odbiorców
- odmienne ugrupowania towarów w sferze wytwarzania (według rodzaju surowca, technologii) i w sferze handlu detalicznego (zależnie od rodzaju potrzeb nabywców)
- oddalenie przestrzenne środków produkcji i konsumpcji
- niezgodność między obiema sferami pod względem czasu wytwarzania i czasu spożywania poszczególnych dóbr

Zaletą uczestnictwa handlu hurtowego w sieci dystrybucji towarów jest znaczne jej usprawnienie. Powoduje to ograniczenie liczby powiązań między przedsiębiorstwami produkcyjnymi a jednostkami handlu detalicznego.

Przedsiębiorstwo hurtowe uczestniczące w określonym kanale dystrybucji wykonuje różnorodne funkcje usługowe, zarówno w stosunku do producenta, jak i detalisty. Przede wszystkim gromadzi i przechowuje zapasy produktów, kompletuje je i układa w zestawy asortymentowe zorientowane na finalnego odbiorcę. Wykorzystanie handlu hurtowego w procesie dystrybucji towarów oznacza, że mamy do czynienia z istnieniem hurtu instytucjonalnego, który wykonuje dwustronne pośredniczące operacje hurtowe, takie jak: hurtowy zakup i hurtowa sprzedaż. Zasięg i znaczenie hurtowego handlu instytucjonalnego zależą głównie od stanu rozwoju produkcji i stanu sieci handlu detalicznego.

We współczesnej gospodarce nasilają się zjawiska relatywnego zmniejszenia roli hurtu instytucjonalnego na rzecz handlu zintegrowanego, tj. na rzecz rozbudowy funkcji hurtowych poprzez skoncentrowanie przedsiębiorstwa detalicznego lub przedsiębiorstwa produkcyjnego. Eliminowanie pośrednictwa hurtu, ze względu na całkowite przejęcie jego funkcji przez przedsiębiorstwo detaliczne, oznacza że mamy do czynienia z hurtem funkcjonalnym. Hurt funkcjonalny tym różni się od instytucjonalnego, jego operacja hurtowa jest jednostronna. W przypadku detalu polega ona na hurtowym zakupie towarów.

Działalność hurtowa jest prowadzona również za pomocą takich form organizacyjnych, które ułatwiają koncentrację obrotów handlowych i ich lokalizację w jednym miejscu. Przybierają one postać zorganizowanych rynków, na których dochodzi do transakcji między wieloma sprzedawcami i nabywcami.

Podstawowymi formami zorganizowanych rynków handlu hurtowego są m.in.:
- targi i wystawy
- giełdy towarowe
- aukcje
- przetargi
- centra handlu hurtowego

Analizując tendencje rozwojowe handlu hurtowego w Polsce można stwierdzić, że po 1989 roku wystąpiły istotne zmiany w ogniwie dystrybucji hurtu. Demonopolizacja handlu spowodowała rozpad dotychczasowych central handlu zagranicznego, przedsiębiorstw mających monopol sprzedaży hurtowej w wybranych segmentach rynku ('Społem' PSS, ' PHS', 'WPHW'). W ich miejsce powstały znacznie mniejsze podmioty gospodarcze o słabszej kondycji ekonomicznej i braku doświadczenia w działalności hurtowej.

Nastąpiło zerwanie tradycyjnie wykształconych więzi krajowych producentów z handlem. Proces prywatyzacji handlu był znacznie szybszy niż prywatyzacja przemysłu. W roku 1991 w Polsce działało około 40 tys. hurtowni, które w większości stanowił własność osób fizycznych i spółek osób fizycznych, z których ponad połowa posiadała magazyny o powierzchni do 1000 m². Słaba kondycja ekonomiczna większości z nich oraz zbyt mały kapitał obrotowy, a także częste podwyżki czynszów i wzrastająca konkurencja dużych, zagranicznych firm spowodowały, że po dwóch latach liczba hurtowni spadła do 20 tyś.                                                                                                                                                                                                                

Podsumowując należy stwierdzić, że różnice między handlem hurtowym a handlem detalicznym wynikają z odmienności wymagań nabywców co do rozmiarów i struktury partii kupowanych produktów oraz miejsc i form ich nabywania.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Bilans płatniczy - referat
27 stron(-y)
Zarządzanie logistyką - wykłady
22 stron(-y)
Skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw
22 stron(-y)
Rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich w XIX wieku
19 stron(-y)
Biznes plan księgarni
11 stron(-y)
Analiza ekonomiczna salonu samochodowego (autosalonu) Toyota
28 stron(-y)
Badanie preferencji konsumentów piwa
14 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Logistyka » Co to jest handel hurtowy?

Co to jest handel hurtowy?
Ocena: 10 / 10
Liczba głosów: 15 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować