Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Norma pracy - Określa ilość czasu pracy niezbędną do wykonania danego zadania w danych warunkach techniczno – organizacyjnych....)Produktywność systemu produkcyjnego - Jest to relacja wektora wyjścia do wektora wejścia. Tym samym produktywność jest miarą efektywności. ...)

Regionalizacja - Polega na długofalowym rozwoju współzależności i powiązań ekonomicznych w określonym regionie kontynentu, narastaniu więzi emocjonalnych...)

Koszty bezpośrednie i pośrednie - Według sposobu odnoszenia kosztów na wytworzone produkty możemy podzielić je na: ...)

TQM - Total Quality Management - TQM to skrót od Total Quality Management, w języku polskim tłumaczone jako Zarządzanie przez jakość....)Istotna cecha TQM - Istotną cechą TQM jest to, że powodzenie jego realizacji bardzo zależy od intelektualnych możliwości pracowników,...)

Korzyści TQM - Wyróżnić możemy korzyści: 1.Dla Przedsiębiorstw, w postaci: -...)

Korzyści z zastosowania Kaizen - Z szeregu korzyści płynących z zastosowania metody wymienić możemy np.: ...)

Kryteria prywatyzacji - Podstawowe kryteria brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji prywatyzacyjnych w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa dotyczą:...)Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego - Polega na udostępnieniu osobom trzecim akcji lub udziałów w spółkach z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa...)

Handel elektroniczny - To: - nowoczesna koncepcja procesu kupna - sprzedaży oraz dostawy...)

Telepraca - praca zdalna - Istotą telepracy (pracy zdalnej, pracy na odległość) jest taki sposób jej wykonywania, w którym charakter...)

Credit scoring - System credit-scoringu definiuje się jako wprowadzony w rezultacie doświadczenia i uzasadniony przykładami, statystykami oraz oparty...)

Zdolność kredytowa podmiotu prawnego - Banki udzielają kredytów podmiotom gospodarczym posiadającym zdolność kredytową, tzn. takim które posiadają zdolność do spłaty...)

Koszty zmienne degresywne - Zwane też kosztami mniej niż proporcjonalnymi zmieniają się wolniej niż wielkość działalności co powoduje, że...)

Koszty zmienne progresywne - Zwane tez kosztami bardziej niż proporcjonalnymi zmieniają się szybciej niż wielkość działalności, co powoduje, że...)

Koszty zmienne proporcjonalne - Stanowią koszty które zmieniają się w takim samym stopniu co wielkość działalności. Cechą charakterystyczną tych...)

Budżet sprzedaży - Wyznacza poziom produkcji, a w konsekwencji wielkość koniecznych do zaangażowania zasobów przedsiębiorstwa, wpływających na ustalenia...)

Budżetowanie operacyjne - Polega na sporządzeniu rocznego budżetu całościowego (globalnego) przedsiębiorstwa oraz budżetów dla wyodrębnionych centrów kosztów i...)

Budżet globalny - Zwany także budżetem całościowym, obejmuje opracowanie wielu budżetów częściowych i zespolenie w jeden spójny budżet...)

Strona 7 z 183
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -