MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Norma pracy - Określa ilość czasu pracy niezbędną do wykonania danego zadania w danych warunkach techniczno – organizacyjnych....)Produktywność systemu produkcyjnego - Jest to relacja wektora wyjścia do wektora wejścia. Tym samym produktywność jest miarą efektywności. ...)

Regionalizacja - Polega na długofalowym rozwoju współzależności i powiązań ekonomicznych w określonym regionie kontynentu, narastaniu więzi emocjonalnych...)

Koszty bezpośrednie i pośrednie - Według sposobu odnoszenia kosztów na wytworzone produkty możemy podzielić je na: ...)

TQM - Total Quality Management - TQM to skrót od Total Quality Management, w języku polskim tłumaczone jako Zarządzanie przez jakość....)Istotna cecha TQM - Istotną cechą TQM jest to, że powodzenie jego realizacji bardzo zależy od intelektualnych możliwości pracowników,...)

Korzyści TQM - Wyróżnić możemy korzyści: 1.Dla Przedsiębiorstw, w postaci: -...)

Korzyści z zastosowania Kaizen - Z szeregu korzyści płynących z zastosowania metody wymienić możemy np.: ...)

Kryteria prywatyzacji - Podstawowe kryteria brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji prywatyzacyjnych w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa dotyczą:...)Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego - Polega na udostępnieniu osobom trzecim akcji lub udziałów w spółkach z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa...)

Handel elektroniczny - To: - nowoczesna koncepcja procesu kupna - sprzedaży oraz dostawy...)

Telepraca - praca zdalna - Istotą telepracy (pracy zdalnej, pracy na odległość) jest taki sposób jej wykonywania, w którym charakter...)

Credit scoring - System credit-scoringu definiuje się jako wprowadzony w rezultacie doświadczenia i uzasadniony przykładami, statystykami oraz oparty...)

Zdolność kredytowa podmiotu prawnego - Banki udzielają kredytów podmiotom gospodarczym posiadającym zdolność kredytową, tzn. takim które posiadają zdolność do spłaty...)

Koszty zmienne degresywne - Zwane też kosztami mniej niż proporcjonalnymi zmieniają się wolniej niż wielkość działalności co powoduje, że...)

Koszty zmienne progresywne - Zwane tez kosztami bardziej niż proporcjonalnymi zmieniają się szybciej niż wielkość działalności, co powoduje, że...)

Koszty zmienne proporcjonalne - Stanowią koszty które zmieniają się w takim samym stopniu co wielkość działalności. Cechą charakterystyczną tych...)

Budżet sprzedaży - Wyznacza poziom produkcji, a w konsekwencji wielkość koniecznych do zaangażowania zasobów przedsiębiorstwa, wpływających na ustalenia...)

Budżetowanie operacyjne - Polega na sporządzeniu rocznego budżetu całościowego (globalnego) przedsiębiorstwa oraz budżetów dla wyodrębnionych centrów kosztów i...)

Budżet globalny - Zwany także budżetem całościowym, obejmuje opracowanie wielu budżetów częściowych i zespolenie w jeden spójny budżet...)

Strona 7 z 183
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -