Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

ocena kondycji finansowej | łańcuch wartości | majątek przedsiębiorstwa | psychologia | model Kurta Lewina | konsument na rynku | podstawy ekonomii | mierniki gospodarcze | monopol | corporate identity | proces dystrybucji | psychologia zarządzania |

Motywacja jako funkcja zarządzania

Referat omawiający znaczenie motywacji w zarządzaniu, płace, bodźce, kary i nagrody, potrzeby, normy, wzorce do naśladowania, uznanie i pochwały, współzawodnictwo, dobry przywódca, konflikty. (10 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #motywacja #system motywacji #teorie motywacji #piramida potrzeb Maslova


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Motywacja jako funkcja zarządzania należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Motywacja jako funkcja zarządzania pobrały na dysk również:
Teorie motywacji (Liczba stron: 15)
Motywacja jako element zarządzania zasobami ludzkimi (Liczba stron: 10)
Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia (Liczba stron: 5)
Kryteria wynagradzania (Liczba stron: 9)
Teorie motywacji - opracowanie (Liczba stron: 19)
Zarządzanie zasobami ludzkimi - praca (Liczba stron: 26)


Krótko, ale na temat:
Funkcje weksla - Podstawowe funkcje weksla to: - funkcja płatnicza – weksel może być wykorzystywany jako forma zapłaty głównie w transakcjach kupna-sprzedaży, gdy nabywca reguluje płatność z opóźnieniem, - funkcja gwarancyjna – zabezpiecza zapłatę, za co są odpowiedzialne osoby na nim podpisane, - funkcja kredytowa -...
Planowanie jako funkcja zarządzania - Planowanie jako funkcja zarządzania ukierunkowane jest na określanie celów firmy w różnych przedziałach czasowych (cele strategiczne, cele taktyczne, cele operacyjne) oraz wypracowywanie możliwie najlepszych (najbardziej efektywnych) sposobów ich osiągnięcia. Kapitalne znaczenie ma zwłaszcza ustalenie celów końcowych firmy jako wyjściowa faza...
Kontrolowanie jako funkcja zarządzania - Kontrolowanie jako funkcja zarządzania polega na porównaniu osiągniętych wyników działań z określonym wzorcem, ustaleniem odchyleń i wyciągnięciem wniosków na przyszłość. Wzorcem w procesie kontroli są ustalone cele firmy bądź jej części. W stosunku do wypracowanych celów firmy powinno się...
Organizowanie jako funkcja zarządzania - Organizowanie jako funkcja zarządzania polega generalnie na kształtowaniu szeroko rozumianej struktury organizacyjnej firmy z uwzględnieniem takich aspektów, jak np. podział pracy (scalanie bądź łączenie różnych czynności, porządkowanie kompetencji), hierarchia (wyodrębnienie szczebli organizacyjnych, ustalenie i egzekwowanie zasad podległości), formalizacja organizacyjna (niezbędna...
Funkcje biznes planu - 2 podstwowe fukcje: FUNKCJA WEWNĘTRZNA Biznes plan wykorzystywany jest jako wewnętrzny dokument planistyczny, niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia on zarządowi zorganizowane planowanie rozwoju przedsiębiorstwa i przewidywanie wszelkich zmian w przyszłości. Podczas przygotowania biznes planu należy uwzględnić warunki niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów,...


Nowe artykuły: Artykuł 43 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 77 dla przyszłych biznesmenów