Top strony
Wyszukiwarka serwisu
rodzaje strategii | VBM | nisza rynkowa | rynek dóbr i usług | poziom istotności | zachowanie konsumenta | kurs walutowy | elastyczność krzyżowa | krzywa obojętności | produkt narodowy brutto | mikroekonomia | operacje otwartego rynku |

Outsourcing kontraktowy (zewnętrzny)

Outsourcing kontraktowy, znany również jako outsourcing zewnętrzny, to praktyka polegająca na powierzeniu przez firmę części swojej działalności lub procesów zewnętrznemu dostawcy usług na podstawie umowy. W ramach tego modelu, firma przekazuje określone zadania, funkcje lub procesy związane z działalnością, które wcześniej były wykonywane wewnątrz firmy, zewnętrznemu partnerowi biznesowemu.

Outsourcing kontraktowy może dotyczyć wielu obszarów działalności firmy, takich jak IT, obsługa klienta, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, produkcja, logistyka, marketing czy badania i rozwój. W zależności od potrzeb i strategii firmy, outsourcing może być ważnym narzędziem do poprawy efektywności operacyjnej i konkurencyjności na rynku. Jednak wymaga to odpowiedniego zarządzania relacją z dostawcą usług, aby zagwarantować osiągnięcie zamierzonych korzyści biznesowych.

Cechy outsourcingu kontraktowego (zewnętrznego)

- Przekazanie zadań czy procesów zewnętrznemu dostawcy: Firmy decydują się na outsourcing, aby skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, redukując koszty i czas potrzebny na zarządzanie dodatkowymi funkcjami lub procesami.

- Umowa kontraktowa: Relacja między firmą a dostawcą usług opiera się na formalnej umowie kontraktowej, która określa zakres usług, warunki świadczenia, oczekiwania względem jakości, terminy oraz inne kluczowe aspekty współpracy.

- Specjalizacja i ekspertyza: Firmy outsourcingowe często specjalizują się w konkretnych dziedzinach lub procesach, co pozwala na skorzystanie z ich ekspertyzy i doświadczenia w danym obszarze.

- Redukcja kosztów: Outsourcing może być stosowany w celu redukcji kosztów operacyjnych firmy, poprzez zmniejszenie zatrudnienia, zmniejszenie wydatków na infrastrukturę czy technologie oraz wykorzystanie potencjału dostawcy usług.

- Rozszerzona zdolność operacyjna: Dzięki outsourcingowi, firmy mogą zwiększyć swoją zdolność operacyjną poprzez dostęp do zewnętrznych zasobów, technologii i ekspertyzy, które mogą być trudne do osiągnięcia wewnętrznie.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Outsourcing jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstw
16 stron(-y)
Outsourcing
9 stron(-y)
Lean management i Outsourcing - Prezentacja (⭐bibliografia ⭐przypisy)
32 stron(-y)
Zarządzanie zasobami ludzkimi - referat
20 stron(-y)
Benchmarking - referat (⭐bibliografia)
16 stron(-y)
Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki (⭐bibliografia)
17 stron(-y)
Skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw (⭐bibliografia ⭐przypisy)
22 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie strategiczne » Outsourcing kontraktowy (zewnętrzny)

Outsourcing kontraktowy (zewnętrzny)
Ocena: 10 / 10
Liczba głosów: 2 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować