Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

marketing w handlu | plan marketinfowy | budżet gminy | marketing miasta | czynności bankowe | struktura organizacyjna | marka produktu | segmentacja rynku | funkcje pieniądza | atrybuty produktu | funkcje marketingu | pięć sił Portera |

Wskaźnik płynności przyspieszonej

Wskaźnik płynności przyspieszonej (tzw. wskaźnik szybki) informuje o stopniu pokrycia zobowiązań bieżących aktywami o dużej płynności, czyli należnościami, krótkoterminowymi papierami wartościowymi i środkami pieniężnymi. Obliczany jest według wzoru:

Wskaźnik płynności przyspieszonej = (aktywa bieżące - zapasy - rozliczenia m/o czynne) / (pasywa bieżące)

W tym przypadku również nie ma zgodności interpretacji co do najwłaściwszej normy. Za zadowalające uważa się kształtowanie wskaźnika na poziomie od 1.0 do 1.2, bowiem jedynie taka wielkość potwierdza możliwość pokrycia przez przedsiębiorstwo wymagalnych zobowiązań.

Kształtowanie się wartości wskaźnika szybkiego poniżej jedności oznacza, iż wielkość płynnych aktywów obrotowych jest niższa od zobowiązań bieżących, co może prowadzić do trudności w terminowym regulowaniu wszystkich zobowiązań bieżących.

Niski poziom wskaźnika płynności przyspieszonej przy wysokim poziomie wskaźnika bieżącej płynności świadczy o znacznym zamrożeniu środków obrotowych w zapasach, natomiast jego wysoki poziom oznaczać może nadmierne gromadzenie środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron
Analiza finansowa spółki branży edukacyjnej 18
Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa 30
Przykładowa analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego 30
Podstawowa analiza finansowa firmy budowlanej 14
Analiza pionowa i pozioma bilansu (aktywów i pasywów) 14
Biznes plan hotelu 14
Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 20

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Analiza finansowa » Wskaźnik płynności przyspieszonej

Wskaźnik płynności przyspieszonej
Ocena: 8.8 / 10
Liczba głosów: 2 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 76 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 101 przeczytany 688 razy