Top strony
Wyszukiwarka serwisu
zasada Pareto | proces dystrybucji | prywatyzacja | strategia produktu | podstawy mikroekonomii | logistyka | negocjacje | ROA | dochody i wydatki JST | obligacje skarbowe | teoria XY | hierarchia potrzeb Maslowa |

Zarządzanie marketingowe - zagadnienia

Skład opracowania: struktura zarządzania przedsiębiorstwem (3 wymiary), fazy ewolucji orientacji przedsiębiorstwa, marketing a zarządzanie marketingiem (ZM), funkcje i proces ZM (wraz ze schematem), podejście behawioralne, decyzyjne, sektorowe, sytuacyjne i systemowe, sektora oraz koncepcje marketingów sektorowych (branżowych), misja przedsiębiorstwa, funkcje misji i uwarunkowania (+ schemat), rynek przedsiębiorstwa w wymiarze przedmiotowym, podmiotowym i przestrzennym, strategiczna jednostka biznesu (SJB) i jej cechy, trzy poziomy zarządzania w przedsiębiorstwie zdywersyfikowanym, misja organizacji, analiza rynku i jej zakres, wielkość, pojemność i chłonność rynku, aktywne i pasywne podejście do chłonności rynku, dynamika i wskaźnik względnej dynamiki rynku, cenowa struktura rynku, wartość i rentowność, segmentowa struktura rynku, analiza segmentowa, kanały rynku, zewnętrzna i wewnętrzna przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, trzy poziomy konkurencji rynkowej, mobilność sektora, model rynku (warianty sytuacyjne), struktura sektora konkurencyjnego, siły konkurencyjne wewnątrz sektora (schemat), mapa grup strategicznych (czynności), tendencje rozwojowe rynku, udział w rynku, miernik oceny systemu dystrybucji - numeryczny wskaźnik dystrybucji, analiza ABC, aktywa promocyjne, reguła Pareto, macierz BCG (Boston Consulting Group), dynamika rynku, strategie normatywne, metoda (macierz) GE - General Electric, jej zalety i wady, pozycja konkurencyjna, macierz A.D. Little (ADL), metoda Homera - Schendela, metoda (analiza) Swot, analiza TOWS, badanie synergii. (19 stron)

Podobne opracowania: #zarządzanie marketingowe #macierz ADL #mapa grup strategicznych #analiza portfolio #metody portfelowe


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Zarządzanie marketingowe - zagadnienia należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Zarządzanie marketingowe pobrały na dysk również:
Strategiczne zarządzanie marketingowe - referat (Liczba stron: 30)
Strategia marketingowa firmy ubezpieczeniowej PZU (Liczba stron: 10)
Plan marketingowy producenta ekologicznych środków czystości (Liczba stron: 16)
Badania marketingowe - Lotto (projekt) (Liczba stron: 18)
Badania marketingowe dotyczące zainteresowań muzycznych (Liczba stron: 28)
Zarządzanie marketingowe - opracowanie (Liczba stron: 20)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Zarządzanie marketingowe na poziomie centrali - To: - określenie misji przedsiębiorstwa - identyfikacja SJB - analiza marketingowej sytuacji przedsiębiorstwa - formułowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa - organizacja zarządzania marketingiem - strategiczna kontrola marketingu
Formuła 4i - To: – informacje - zdobywanie i przetwarzanie informacji w celu wykorzystania dla podejmowania decyzji marketingowych przy wykorzystaniu wszystkich możliwości technologicznych - innowacje - konkretyzacja i rozszerzanie...
Zarządzanie marketingiem - Sposób zarządzania oparty na ogólnej filozofii marketingu jako działalności zmierzającej do osiągnięcia własnych celów przez aktywne kształtowanie rynku jak najlepsze zaspakajanie potrzeb klientów. Zarządzanie marketingowe...
Geneza i rozwój zarządzania strategicznego - Wyróżniamy: 1.Otoczenie spokojne-przypadkowe: otoczenie określane jest mianem spokojnego, przypadkowego. (1800-1880). Niższe tempo postępu technicznego. Produkcja w małych seriach. ...
Zarządzanie marketingowe - Zarządzanie marketingowe jest procesem planowania i realizacji pomysłów, kształtowania cen, promocji, dystrybucji towarów, usług i idei mających doprowadzić do wymiany spełniającej oczekiwania docelowych grup klientów...