Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Funkcje kredytu

Kredyt spełnia następujące funkcje:
1. Emisyjną
2. Stymulacyjną
3. Dochodową
4. Restrukturyzacyjną

Funkcja emisyjna, czyli kreacja pieniądza realizowana jest przez NBP w ramach polityki pieniężnej państwa a także poprzez kredyty udzielane przez banki komercyjne.

Funkcja stymulacyjna polega na wykorzystaniu instrumentów polityki kredytowej na kierunki rozwoju gospodarczego oraz wykorzystaniu czynników produkcji (ziemi, pracy i kapitału).

Funkcja dochodowa realizowana jest bezpośrednio – jeśli stopa procentowa kredytu jest niższa od stopy inflacji oraz pośrednio – gdy kredyt zastosowany w produkcji uruchamia mechanizm przyrostu dochodów dzięki rozwinięciu działalności wytwórczej.

Funkcja restrukturyzacyjna polega głównie na oddziaływaniu na przemiany strukturalne i własnościowe w gospodarce.

W literaturze spotyka się też podział na inne funkcje, a mianowicie na funkcję:
- emisyjną
- dochodową
- rozdzielczą
- kontrolną

Funkcja emisyjna (pieniężna) związana jest z rolą jaką spełnia kredyt w kreacji pieniądza bankowego i wprowadzeniu go do obiegu. Wynika ona z faktu, że 'każde udzielenie przez bank kredytu tworzy nowy pieniądz i stanowi wprowadzenie go do obiegu  a każda spłata kredytu jest równoznaczna z wycofaniem z obiegu i likwidacją pieniądza'. Aby ograniczyć kreację dodatkowego pieniądza, która mogłaby przyczyniać się do inflacji banki są zobowiązane udzielać kredytów tylko do wysokości zgromadzonych środków pieniężnych.

Z kolei funkcja dochodowa, która wynika z faktu, że kredyt zasila w środki podmioty gospodarcze odczuwające niedobór środków pieniężnych w danym czasie. Kredyt w tej funkcji zwiększa siłę nabywczą kredytobiorcy. Ta funkcja kredytu jest ważna dla podmiotów.

Następnie funkcja rozdzielcza, która wynika z faktu, że kredyt przyczynia się do ostatecznego podziału substancji rzeczowej produktu krajowego ułatwiając rozdysponowanie wytworzonych dóbr i usług w sytuacji, gdy niektóre podmioty gospodarujące odczuwają przejściowy niedobór pieniądza.

Wreszcie funkcja kontrolna wynika z faktu, że udzielanie kredytu umożliwia bankowi wgląd w gospodarkę finansową kredytobiorcy, sprawowanie kontroli nad prawidłowością tej gospodarki i wywieranie wpływu na jego decyzje finansowe.

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Kalkulator kredytowy (rat kredytu) w Excelu 1
- Działalność kredytowa banku - opracowanie 18
- Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 20
- Kredyt hipoteczny - referat 21
- Matematyka finansowa - wzory i zadania z rozwiązaniami 27
- Biznes plan piekarni 29
- Biznes plan hotelu 14

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Bankowość » Funkcje kredytu

Definicja: Funkcje kredytu
Ocena: 9.8/10
Liczba głosów: 56

Zaloguj się, aby zagłosować