Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Główne orientacje przedsiębiorstw na rynku

Wszystkie przemiany zachodzące w gospodarce światowej spowodowały wykształcenie się czterech głównych orientacji przedsiębiorstw na rynku:

Orientacja produkcyjna – jest to najczęściej spotykane podejście firm do prowadzenia własnej działalności. Podstawą jest tu wiara, że masowa produkcja oraz niskie koszty są gwarantem sukcesu, bowiem konsumentów interesuje przede wszystkim dostępność produktów oraz niskie ceny. Taka filozofia działania jest skuteczna w sytuacji występowania nadwyżki popytu na rynku. Zorientowane na produkcję przedsiębiorstwa nie prowadzą badań preferencji nabywców oraz nie starają się identyfikować ich potrzeb. O profilu produkcji decydują możliwości technologiczne, zaopatrzeniowe, finansowe, a w mniejszym stopniu potrzeby klientów. Polityka cenowa opiera się na kosztach produkcji z pominięciem rzeczywistej wartości produktu oraz posiadanej przez niego przewagi nad konkurencją. Zadania działu handlowego są ograniczone do sprzedaży tego, co 'fabryka wyprodukowała'. Jeżeli nabywca jest niezadowolony z zakupu, to handlowcy szukają raczej nowych klientów a nie nowych produktów.

Orientacja sprzedażowa – uważa się, że sukces na rynku gwarantują nie tylko niskie ceny czy dostępność produktu, ale także wzmożony wysiłek działu handlowego firmy. Mimo, że decyzje produkcyjne nadal są podejmowane w pionie produkcji, to jednocześnie wzrasta rola działu handlowego. W koncepcji tej zakłada się, że konsumenci powinni być motywowani do zakupu większości produktów, w przeciwnym bowiem razie będą nabywali mniej lub nawet w  ogóle.
Przedsiębiorstwo musi zatem wziąć na siebie wysiłek zwiększania sprzedaży produktów firmy. Główne działania marketingowe podejmowane przez firmę to sprzedaż osobista oraz reklama. Stąd duże nakłady przeznacza się na promocję i sprzedaż (udzielanie rabatów, obniżki cen, sprzedaż ratalna itp.). Małą wagę jednak przywiązuje się do badań rynku. Dominuje podejście, że przede wszystkim należy sprawować to, co 'fabryka wyprodukowała'. Ta orientacja jest bardzo często mylona w Polsce z orientacją marketingową, gdyż występuje ona w sytuacji nasycenia rynku.

Orientacja produktowa – istotna rola przypada tu działalności badawczo–rozwojowej. Kładzie się tu bowiem duży nacisk na produkcję wyszukanych, doskonałych technicznie produktów. Orientacja ta opiera się na założeniu, że konsumenci preferują produkty charakteryzujące się wysoką jakością, wyposażone w różne wyszukane cechy oraz korzyści dodatkowe. Cechy te umożliwiają doskonałe działanie. Taka orientacja zalecana jest na wąskich segmentach rynku (np. produkcja samochodów Rolls Royce). Zagrożeniami takiego podejścia to m.in. niezauważenie przez kadrę inżynieryjno–techniczną potrzeb klientów, bowiem są oni zafascynowani technologiczną doskonałością produktu, niebezpieczeństwo wpadnięcia w pułapkę marketingową: wyszukane, doskonałe techniczne produktu wcale nie muszą zaspokajać potrzeb nabywców.

Orientacja marketingowa – zasadami tej koncepcji są m.in.: rynek w centrum zainteresowania: jest to związane ze ścisłym określeniem rynku docelowego dla produktów przedsiębiorstwa, koncentracja na kliencie: czyli zabieganie o to, żeby klient był zadowolony z usług, dążenie do ciągłego podnoszenia satysfakcji konsumenta, pozostawanie otwartym na jest sugestie itp., koordynacja działań marketingowych oraz prac poszczególnych pionów/działów firmy: co jest związane z prowadzeniem wewnętrznego marketingu (zatrudnianie odpowiednich pracowników, szkolenie ich oraz motywowanie, tak aby mogli działać jak najlepiej dla klienta); wszyscy pracownicy powinni być przekonani, że klient jest najważniejszą osobą w firmie, bowiem z jego pieniędzy przedsiębiorstwo istnieje, zyskowność: czyli zaspokojenie potrzeb nabywców w sposób korzystny dla firmy. Realizacja tych czterech zasad pozwala stwierdzić, że firma działa zgodnie z koncepcją marketingu.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Prywatyzacja - referat 11
- Strategia marketingowa firmy ubezpieczeniowej PZU 10
- Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - referat 7
- Podsumowanie prywatyzacji w Polsce do roku 1998 14
- Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych 12
- Skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw 22
- Podstawy socjologii 26

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Marketing » Główne orientacje przedsiębiorstw na rynku

Główne orientacje przedsiębiorstw na rynku
Ocena: 9.2 / 10
Liczba głosów: 2 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować