Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Marketing

Główne orientacje przedsiębiorstw na rynku - Wszystkie przemiany zachodzące w gospodarce światowej spowodowały wykształcenie się czterech głównych orientacji przedsiębiorstw na rynku:...)


Ewolucja teorii marketingu - Ewolucja teorii marketingu miała miejsce na przestrzeni lat i wynika z etapów rozwoju gospodarki światowej....)

Co to jest strategia push - pull - W strategii push przedsiębiorstwo (producent) wykorzystuje personel sprzedaży i politykę promocji do oddziaływania na poszczególne...)

Rodzaje dystrybucji - Kształtowanie strategii dystrybucji obejmuje także decyzje o jej intensywności. Może to być: ...)

Strategie cenowe przedsiębiorstwa - Metody kształtowania cen decydują o wyborze przez przedsiębiorstwo strategii cenowej. Jest to szczególnie istotne w...)


Wprowadzenie nowego produktu na rynek - Pojęcie nowy produkt nie jest jednoznaczne. Może ono oznaczać absolutnie nowy produkt lub też produkt...)

Strategia produktu - Oferując na rynku różne produkty przedsiębiorstwa zmuszone są do podejmowania wielu decyzji i działań z...)

Funkcje produktu w ujęciu marketingowym - Podstawową funkcją każdego produktu jest zaspokojenie potrzeby nabywcy. Najczęściej jest to więc użyteczność produktu. Oprócz...)

Definicja produktu w ujęciu marketingowym - Produkt to dobro materialne lub usługa pozwalające na zaspokojenie określonej potrzeby. Gdy do zaspokojenia tej...)


Klasyfikacja produktów w ujęciu marketingowym - Produkty oferowane nabywcom na rynku można klasyfikować według różnych kryteriów. ...)

Marketing wewnętrzny i jego założenia - Główne założenia marketingu wewnętrznego: 1. Każda firma (instytucja, organizacja) ma...)

Co to jest Model AIDA - W modelu AIDA, który odnosi się jedynie do reklamy, najbardziej istotne są jego pierwsze etapy....)

Analiza zachowań nabywców - Dzięki identyfikacji zróżnicowania nabywców (głównie ich preferencji) segmentacja rynku ma za zadanie sformułowanie takiego podziału...)

Analiza conjoint - Bardziej zaawansowaną metodą analizy marketingowej opartą na segmentacji rynku jest tzw. analiza conjoint. Stanowi ona...)

Otoczenie organizacji w działalności Public Reletions - Otoczenie organizacji w PR jest to tylko ta część publiczności (społeczeństwa), która ma z organizacją...)

Public relations a corporate identity - Wydaje się, iż ze względu na specyficzne cele działalności PR może być zintegrowana z CI...)

Corporate identity czyli system identyfikacji wizualnej - Corporate identity to grupa ściśle zdefiniowanych, powiązanych ze sobą elementów (logo i inne elementy graficzne,...)

Zjawisko stabilizacji wizerunku (image) przedsiębiorstwa - Jest to utrzymywanie się dotychczasowego jego stanu pomimo zmiany stanu czynników, które w przeszłości ukształtowały...)

Zjawisko aureoli i efekt diabelski w image firmy - Do pragmatycznego znaczenia pozytywnego wizerunku przyczynia się zjawisko aureoli, transferu image. Ogólne nastawienie do jakiegoś...)

Wizerunek (image) firmy jako cel Public Relations - Wizerunek (image) to wyobrażenie, jakie jedna lub wiele publiczności ma o osobie, przedsiębiorstwie lub instytucji;...)

Strona 1 z 40
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Nowe artykuły: Artykuł 47 Tylko do końca tygodnia | Artykuł 53 przeczytany 688 razy | żyrandole kryształowe