Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
siatka kierownicza | koszty stałe | kanały dystrybucji | cashflow | kwestionariusz | mikroekonomia | zabezpieczenia kredytów | stopień dźwigni finansowej |

Ofensywne strategie marketingowe wg. P. F. Druckera

Zdaniem Druckera "każda strategia nacechowana jest odmiennym ładunkiem podejmowanego przez firmę ryzyka i charakteru otoczenia". Wyróżnił on cztery typy strategii:

Strategia "być pierwszym i najlepszym" - to przykład strategii ofensywnej antypacyjnej. Przedsiębiorstwa stosujące tą strategię dążą do zajęcia wiodącej pozycji na rynku i wyprzedzeniu przeciwnika w działaniach marketingowych. Nieodzownym warunkiem stosowania tej strategii jest posiadanie przez firmy jasnego celu i zawsze prowadzi do utworzenia nowego rynku branży, czy zupełnie czegoś odmiennego. Jest typem strategii rynkowej, ale jeśli się powiedzie przynosi znaczne efekty.

Strategia "uderzać tam, gdzie ich nie ma" zawiera w sobie:
-    twórcze naśladownictwo polegające na tym, że dane przedsiębiorstwo naśladuje inną firmę, ale w sposób bardziej przemyślany. Zazwyczaj naśladujący rozumie lepiej istotę danej innowacji i zmian niż ci, którzy ją opracowali i zastosowali. Strategia ta zmierza do zajęcia czołowej pozycji na rynku i 'zaczyna się ona raczej od rynków, niż wyrobów i raczej od klientów niż wytwórców".
- "przedsiębiorcze judo", to strategia zmierzająca do zdobycia przyczółka rynku, którego nie bronią inne firmy, albo broniony jest bez przekonania. W strategii tej nie wystarczy zaoferować takiego samego wyrobu po niskiej cenie, ale trzeba wprowadzić pewne zmiany, które odróżnią go od produktów istniejących. Wymaga to prawdziwej innowacji. Strategia ta związana z najmniejszym ryzykiem i ma największe szanse powodzenia.

Strategia wyspecjalizowanej niszy ekologicznej - zmierza do zdobycia przez przedsiębiorstwo monopolu w wąskiej dziedzinie poprzez wypełnianie luk, które istnieją na danym rynku. Posiada ona trzy odmiany:
- strategia rogatki – polega na opanowaniu małego rynku dzięki wprowadzeniu bardzo ważnego ale nie używanego powszechnie towaru. Zwykle tzw. wyrób rogatkowy jest potencjalnie drogi i rzadki, ale ma istotne znaczenie dla całej branży, jest to strategia ryzykowna, gdyż zależy od zapotrzebowania na dany wyrób, który zwykle jest ograniczony.
- strategia wyspecjalizowanej umiejętności ma na celu zdobycie oraz utrzymanie znaczącej pozycji na rynku, możliwa do stosowania w dojrzałych sektorach i branżach,
- strategia wyspecjalizowanego rynku buduje się wokół wyspecjalizowanej znajomości danego rynku, wymaga ona też systematycznej analizy rynku oraz konkretnego wkładu innowacyjnego i ciągłej pracy nad doskonaleniem wyrobu.

Strategia zmiany ekonomicznej właściwości rynku, produktu, przemysłu ma na celu przekształcenie starego wyrobu na coś nowego. Nie jest to zmiana fizyczna, ale z ekonomicznego punktu widzenia jest to całkiem inny produkt.

Strategia ta może być realizowana poprzez:
- tworzenie użyteczności dla klienta
- tworzenia ceny
- dostosowanie się do ekonomicznych oraz społecznych realiów klienta
- dostarcza klientowi tego, co stanowi dla niego wartość

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Strategiczne zarządzanie marketingowe - referat (⭐bibliografia)
30 stron(-y)
Plan marketingowy producenta ekologicznych środków czystości
16 stron(-y)
Strategie marketingowe - referat (⭐bibliografia)
25 stron(-y)
Zarządzanie marketingowe - opracowanie
20 stron(-y)
Plan marketingowy firmy produkcyjno-dekoratorskiej
17 stron(-y)
Strategia marketingowa firmy ubezpieczeniowej PZU (⭐bibliografia)
10 stron(-y)
Plan marketingowy restauracji
10 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Marketing » Ofensywne strategie marketingowe wg. P. F. Druckera

Ofensywne strategie marketingowe wg. P. F. Druckera
Ocena: 9.8 / 10
Liczba głosów: 4 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

2001-2024 © ABC Ekonomii