Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
struktura organizacyjna firmy | analiza ABC | karty płatnicze | operacje repo | prezentacje z makroekonomii | budżet JST | selekcja | kontrola ryzyka |

Klasyfikacja strategii w zarządzaniu

W teorii zarządzania bardzo często możemy spotkać się z różnym podziałem klasyfikacji strategii. Jednak jednym z najczęściej stosowanych jest podział na:

Strategie defensywne polegają one na obronie zajmowanych przez przedsiębiorstwo pozycji, ich umacnianiu lub też na wycofywaniu się z rynku wykorzystując wszelkie szanse rynkowe jakie jeszcze istnieją w danym sektorze. Celem ich jest utrzymanie stanu posiadania, rozwój techniki i technologii poprzez zakup licencji, wycofanie się z zakresów mniej ważnych, maksymalizacja wyników poprzez ilościowy wzrost produkcji, optymalizacja działania poprzez "oszczędzanie". Nastawione są one głównie na unikanie ryzyka, minimalizację niepowodzeń czy też ograniczanie pewnych zachodzących zmian. Typowe strategie defensywne to: strategie przywództwa, niszy, szybkiego wycofania się, i żniw, które są realizowane w sektorze schyłkowym.

Strategie ofensywne – mogą stosować je przedsiębiorstwa, które uzyskały przewagę konkurencyjną lub mające ogromne atuty jak np.: nowe technologie, atrakcyjny serwis itp., wchodzą na już opanowane rynki. Celem tej strategii jest: rozwój własnej branży naukowej i technicznej oraz zakup licencji, wykorzystanie okazji do rozwoju i uzyskania przewagi konkurencyjnej na wybranych rynkach, dywersyfikacja rozwojowa i wspomagająca, decentralizacja decyzji, inwestowanie w nowe wyroby, rozszerzanie asortymentów i unowocześnianie go itp.

Głównie strategie te są nastawione na rozwój. Starają się one stworzyć taki klimat innowacyjny, aby przedsiębiorstwo zmuszone było do ciągle nowych poszukiwań oraz coraz lepszych działań. Przykłady tych strategii to: strategie niskich kosztów, zróżnicowania (dyferencjacji), koncentracji.

Przedstawione strategie są bardzo różne pod względem siebie, mają odmienne przesłania, pokazują różne sposoby zachowania się przedsiębiorstw funkcjonujących w otoczeniu.

Inne często spotykane klasyfikacje strategii związane są z poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstw, a więc: strategii marketingowych, finansowych, produkcyjnych, kadrowych, inwestycyjnych.

Czasami występuje też podział na:
- strategie konkurencji, czyli ataku np. atak skrzydłowy, atak frontalny, dyferencjacja
- strategie relacyjne, należą do nich różnego rodzaju porozumienia jakie zawiera przedsiębiorstwo z dostawcami, nabywcami czy też konkurentami
- strategie rozwoju
- strategie przetrwania
- strategie ograniczenia lub wycofania się z danej działalności

Przedstawiona wyżej klasyfikacja strategii nie wyczerpuje wszystkich możliwych propozycji spotykanych w literaturze. Ważne jest jednak, aby projektując różne strategie koncentrować się na ich treści i tak dobierać środki by osiągnąć postawione cele.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Marketing przemysłowy - opracowanie
26 stron(-y)
Controlling w zarządzaniu - prezentacja (⭐przypisy)
35 stron(-y)
Strategie rozwoju firmy (⭐bibliografia ⭐przypisy)
17 stron(-y)
Ryzyko w zarządzaniu - referat (⭐bibliografia)
10 stron(-y)
Budowa strategii marketingowej
8 stron(-y)
Fazy procesu formułowania strategii marketingowej (⭐przypisy)
5 stron(-y)
Lojalność wobec marki
7 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie » Klasyfikacja strategii w zarządzaniu

Klasyfikacja strategii w zarządzaniu
Ocena: 9.4 / 10
Liczba głosów: 19 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

2001-2024 © ABC Ekonomii