Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
podstawy rachunkowości | budżet gminy | analiza techniczna | nisza rynkowa | GATT | budżet gospodarstwa domowego | planowanie marketingowe | style negocjacji |

Strategie konkurencji wg. Portera

Porter uważa, że mówienie o przewadze komparatywnej w obecnych warunkach nie odzwierciedla istoty konkurencyjności. Natomiast przewaga konkurencyjna jest wynikiem walki, której głównym orężem są innowacje. Właśnie poprzez innowacje firma uzyska przewagę konkurencyjną.

M.E. Porter wyróżnia cztery rodzaje strategii konkurowania:
Strategia przywództwa – strategia ta dąży do zdobycia wiodącej, przywódczej pozycji firmy wśród konkurentów na rynku, a po jej osiągnięciu zmienia ona działanie i dąży do utrzymania istniejącego stanu, gdyż chce być jedyną albo jedną z niewielu pozostałych w sektorze. Zakłada ona, że po osiągnięciu przywództwa przedsiębiorstwo ma wiele większe możliwości utrzymania swojej pozycji, która jednak związana jest z ponoszeniem nakładów w sferze cen, marketingu oraz innych, które prowadzą do zwiększenia udziału w rynku lub wykupywaniem i likwidowaniem zdolności produkcyjnych konkurentów.
Strategia nisza – celem tej strategii jest wykrycie w sektorze schyłkowym segmentu (gniazda popytu), w którym nie tylko istnieje powoli malejący popyt, ale taki, który umożliwia wysoką stopę zysku. Następnie przedsiębiorstwo inwestuje, ponieważ pragnie wyrobić sobie pozycję w tym segmencie. Jest to więc strategia zdobycia lub obszary mocnej pozycji w określonym segmencie.
Strategia żniwa – przedsiębiorstwo w strategii tej dąży do zoptymalizowania dochodów z danej branży, nie podejmuje nowych inwestycji, nawet stara się je ograniczyć, zmniejsza też środki na remonty maszyn, a wszystkie pozostałe silne strony wykorzystuje dla podtrzymania sprzedaży lub podwyższania cen mimo ograniczeń na prace badawcze i nakłady. Ostatecznie dane przedsiębiorstwo ulega sprzedaniu lub likwidacji. Jest to strategia równoczesnej polityki wycofywania się i wykorzystywania silnych stron.
Strategia "szybkie wycofanie się" – często stawia ono firmę wobec takich barier wejścia jak np. ryzyko utraty reputacji czy też powiązań rynkowych. Firma może zmaksymalizować nakłady inwestycyjne odzyskane z danego zakładu, sprzedając go we wczesnym okresie fazy schyłku.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Elementy analizy otoczenia konkurencyjnego (⭐bibliografia ⭐przypisy)
17 stron(-y)
Konkurencja globalna w oparciu o model Portera - referat (⭐bibliografia)
13 stron(-y)
Analiza konkurencyjna firmy Hoop S.A. (⭐bibliografia)
21 stron(-y)
Ściąga z marketingu 2
2 stron(-y)
Analiza sektora producentów soków owocowych
18 stron(-y)
Analiza 5 sił Portera jako przykład analizy strategicznej - referat (⭐bibliografia ⭐przypisy)
11 stron(-y)
Konkurencja rynkowa - referat (⭐bibliografia)
12 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Marketing » Strategie konkurencji wg. Portera

Strategie konkurencji wg. Portera
Ocena: 8.7 / 10
Liczba głosów: 4 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

2001-2024 © ABC Ekonomii