Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Kredyt akceptacyjny

Jest to umowa na mocy której, bank zobowiązuje się do akceptowania ciągnionych na niego weksli przez osobę do tego upoważnioną przy zachowaniu wszelkich innych warunków umowy.

Bank akceptujący weksel nazywany bankiem akceptacyjnym i nie oddaje się do dyspozycji klienta środków pieniężnych, a użycza jedynie swego podpisu. Akceptując weksel bank staje się głównym dłużnikiem wekslowym zobowiązanym do wykupu tego weksla.

Kredyt akceptacyjny jest kredytem krótkoterminowym, przeznaczony jest na finansowanie poszczególnych faz produkcji, transportu, magazynowania, sprzedaży surowców, towarów lub usług.

Kredyt akceptacyjny może przybrać formy:
1) doraźnej transakcji; akceptowania weksli
2) linii kredytu akceptacyjnego

Linia kredytu akceptacyjnego – jest to limit kredytowy przyznany kredytobiorcy przez bank do wysokości, którego mogą być ciągnione na bank weksle. Może być ona nieodnawialna, gdy każdy zaakceptowany weksel przez bank zmniejsza wysokość przyznanego limitu. Bądź odnawialny, gdy każde wykupienie przez bank weksla dokonane w ciężar rachunku bieżącego wystawcy powoduje, przyznany limit odnawia się do pierwotnej wysokości i może być wykorzystywany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Czynne operacje banku komercyjnego 17
- Kredyt gotówkowy - opracowanie 11
- Kredyt hipoteczny - referat 21
- Eurosystem logistyczny 31
- Kalkulator kredytowy (rat kredytu) w Excelu 1
- Metody określania zdolności kredytowej 32
- Działalność kredytowa banku - opracowanie 18

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Bankowość » Kredyt akceptacyjny

Kredyt akceptacyjny
Ocena: 9.2 / 10
Liczba głosów: 57 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 22 Nowy | Artykuł 61 nagrodzony