Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

system motywacyjny | teoria potrzeb | historia gospodarcza | zarządzanie projektami | geografia gospodarcza | przykładowy plan marketingowy | koszt alternatywny | wnioskowanie statystyczne | transformacja gospodarcza w Polsce | test Durbina–Watsona | kontrola ryzyka | weryfikacja hipotez |

Badania rynkowe i marketingowe - opracowanie

Opracowanie teoretyczne, a w nim definicje, podziały, teorie: definicja rynku, badania rynku i mechanizmy rynkowego, zestawienie cech badań rynkowych i badań marketingowych. Poza tym: marketingowy system informacyjny, informacja, różnice między badaniami marketingowymi a systemem informacji marketingowej, podział, procedura i zakres badań, źródła informacji, dobór próby (element populacji, liczebność próby, metoda dobor), błędy doboru próby, ankieta - znaczenie, rodzaje, błędy ankiety, zasady prawidłowej budowy kwestionariusza, etapy budowy, rodzaje pytań, skala i skalowanie, ankieta pocztowa, prasowa, radiowa i telewizyjna, komputerowa, ogólna, opakowaniowa, audytoryjna, bezpośrednia, telefoniczna, list przewodni, panel konsumentów, rodzaje paneli, metody ilościowe a metody jakościowe, klasyfikacja wywiadów bezpośrednich, metody projekcyjne, pomiary fizjologiczne, metody obserwacji i heurystyczne (metoda ocen ekspertów, delficka i burzy mózgów), rejestracja i spis, degustacja, eksperyment rynkowy, zalety i wady wywiadu zogniskowanego, metody projektowania badania, budowy kwestionariusza, rodzaje pytań i zasady ich budowy, skalowanie odpowiedzi. (34 strony)

Podobne opracowania: #badania rynkowe #badania marketingowe #badanie rynku #ankieta #system informacji marketingowej


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Badania rynkowe i marketingowe - opracowanie należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Badania marketingowe

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Badania rynkowe i marketingowe pobrały na dysk również:
Badania marketingowe dotyczące zainteresowań muzycznych (Liczba stron: 28)
Istota badań rynkowych i marketingowych - praca (Liczba stron: 12)
Badania marketingowe - Lotto (projekt) (Liczba stron: 18)
Badania marketingowe jako system informacji o rynku (Liczba stron: 28)
Badania marketingowe w Internecie (Liczba stron: 20)
Badanie preferencji konsumentów piwa (Liczba stron: 14)


Krótko, ale na temat:
Badania marketingowe i rynkowe - To kompleks działań obejmujący gromadzenie i analizowanie informacji o rynku i zachowaniu się konsumentów oraz innych odbiorców, a także o środkach taktyki i strategii marketingowej oraz rezultatach ich stosowania. Należą do nich głównie badania produktu, rynku i sprzedaży.
Raport z badania - Pisemne opracowanie wyników badania, zawierające rekomendacje marketingowe, informacje o sposobie realizacji badania oraz prezentacje wyników wraz z ich omówieniem.
Marketing w służbie zdrowia - Definiując orientację marketingową w służbie zdrowia, należy wskazać na następujące obszary działań marketingowych1: badania marketingowe rynku docelowego, badania marketingowe rynku docelowego, projektowanie usług adekwatnych do danego rynku, rozwój promocji (reklamy), public relations jako strategii komunikowania się z rynkiem, określenie strategii...
Badania marketingowe ad hoc - To pojedyncze badanie określonego zjawiska lub wielkości w danym momencie. Przykładem takiego badania jest jednorazowa ankieta telefoniczna na temat uczestnictwa w wyborach lub badanie konsumentów w supermarkecie pod kątem wprowadzonego właśnie do sprzedaży towaru.
Badania marketingowe okresowe - Są prowadzone na danej (lub podobnej) próbce co pewien, z góry ustalony czas. W ten sposób można określić stopień reakcji na dany czynnik. Przykładem badania okresowego jest np. ankieta, dotycząca czytelnictwa gazet, prowadzona na tej samej (lub zbliżonej) próbce co...


Nowe artykuły: Artykuł 3 Nowy | Zobacz też: Artykuł 98 przeczytany 688 razy