Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

globalizacja | transport | system walutowy | podział wyniku finansowego | psychologia w marketingu | logistyka w przedsiębiorstwie | teoria Herzberga | zdolność kredytowa | kapitał w przedsiębiorstwie | segmentacja rynku | elastyczność krzyżowa | hipoteza |

Stres w pracy

Pojęcie, przyczyny i objawy stresu
Gdy stajesz w obliczu wyzwania, albo gdy dostrzegasz zagrożenie, a widzisz, że może wystąpić nierównowaga między tym, czego się od ciebie wymaga, a tym co masz do dyspozycji, wówczas towarzyszy ci stres. Stres jest zatem szczególnego rodzaju interakcją między tobą a twoim otoczeniem:
• Dostrzegasz sytuacje zagrożenia lub szkody
• Uważasz, że wynik ma duże znaczenie dla twojego dobrobytu
• Nie jesteś pewien, czy skutecznie zdołasz sprostać wyzwaniu, czy uniknąć zagrożenia

Przyczyny stresu
1. Przyczyny fizyczne
• Hałas
• Zmęczenie, wywołuje stres w miarę obniżenia się możliwości efektywnego działania. Jedną z pierwszych umiejętności, które zanikają w miarę narastania zmęczenia, jest możliwość trafnej oceny własnej efektywności, a także psychiczna odporność.
• Praca zmianowa
• Zmiana rytmu dobowego, w wyniku odległych podróży samolotem prowadzi do szczególnego rodzaju zmęczenia wywołanego zmiennymi strefami czasu.
• Temperatura i wilgotność powietrza

2. Ilość pracy
• Zbyt wiele pracy (od danej osoby wymaga się umiejętności, które przekraczają jej możliwości; szybkość pracy jest dla niej zbyt duża; ilość pracy jest zbyt duża)
• Zbyt mało pracy (zbyt niski poziom umiejętności; zbyt powolne tempo; zbyt mała ilość pracy)

3. Istota pracy
• Nowe czy nieznane sytuacje, pierwszy dzień na nowym stanowisku lub w
nowym miejscu pracy
• Poczucie osobistego zagrożenia, może być wynikiem naruszenia osobistej przestrzeni w efekcie nadmiernego zagęszczenia pomieszczenia lub tego, że twój szef stoi zbyt blisko ciebie w trakcie rozmowy.
• Ustalenie tempa pracy, niemożność ustalenia własnego tempa pracy jest poważnym źródłem stresów.
• Niepewność
• Sprzężenie zwrotne

4. Lęk przed wolnością
To co dla jednych jest rzeczywistym wyzwoleniem, dla innych jest źródłem dużej niepewności, stresu, a nawet całkowitej niemożności działania.

5. Kłopoty domowe
• Komunikowanie się jest częstym problemem wśród par małżeńskich.
• Zmiana miejsca zamieszkania jest coraz częściej występującą przyczyną trudności rodzinnych.

Objawy stresu
1. Stres krótkookresowy
• Reakcja walki, gdy ucieczka jest możliwa, wywołanie krótkiej, ostrej awantury z tym, kogo uważa się za przyczynę problemu.
• Reakcja walki, gdy ucieczka nie jest możliwa, wyżywamy się na kimś innym, albo kramy samego siebie.
• Reakcja ucieczki, gdy jest ona możliwa, może przybrać postać choroby, przedłużenia przerw na posiłki, rezygnacji z pracy lub przyspieszonej emerytury. Głównym celem jest wyrwanie się z danej sytuacji.
• Reakcja ucieczki, gdy jest ona niemożliwa, może polegać na spowolnieniu działalności, zmniejszeniu zaangażowania w sprawy organizacji, odkładaniu spraw, postępowania ze skrajną ostrożnością czy po prostu na znaczenie dłuższym niż poprzednio śnie.

2. Stres długookresowy
• Chorowitość, człowiek staje się bardziej wrażliwy na zachorowania a okres wyleczenia się jest znacznie powolniejszy. Osoby działające na własny rachunek nie ulegają przeziębieniom.
• Nieobecność w pracy, na początku spóźnianie się, krótkie zachorowania co jakiś czas aż do całkowitego unikania obecności w pracy – strajk bądź odejście
• Niezdecydowanie
• Kapryśność decyzji, nie ma wielu wahań, ale nie ma też racjonalnych podstaw podejmowanych decyzji.
• Nadmierne jedzenie, spożywanie alkoholu i palenie tytoniu
• Kradzież, w przypadku likwidacji np. fabryki.
• Nałóg pracy
• Aktywność zastępcza, robisz wiele różnych rzeczy, prócz tej naprawdę ważnej, która w istocie powoduje problem.
• Identyfikowanie się z napastnikiem, odgrywanie się na podwładnych.
• Przesadna reakcja na zwyczajne wydarzenia
• Zmiana jest kluczem do wykrycia stresu

Jak człowiek może radzić sobie ze stresem
• Ćwiczenia fizyczne, spacer, pływanie, wyszukaj czegoś co sprawia ci przyjemność, spowoduje, że twoje serce i płuca będzie pracować intensywniej niż zazwyczaj.
• Biosprzężenie zwrotne, uczy cię świadomego kontrolowania pewnych fizycznych reakcji na stres, które w normalnych warunkach są automatyczne.
• Techniki poznawcze – co innego jest dla nas stresem w wieku 6 a 36 lat, inaczej reagujemy.
• Techniki odprężenia, ćwiczenia oddechowe i niektóre rodzaje medytacji przynoszą poszczególnym osobom trwałe fizjologiczne i psychologiczne korzyści (osoby typu A – grupy o podwyższonym ryzyku)

Działania fizjologiczne i fizyczne
• Panuj nad jedzeniem. Nadmiar to strata czasu i energii.
• Panuj nad spożyciem alkoholu
• Rzuć palenie
• Panuj nad swoja postawą, siedź prosto aby twoje płuca mogły swobodnie oddychać i aby twój układ trawienny miał gdzie funkcjonować.
• Panuj nad oddechem. Usiądź wygodnie zrób normalny wdech.
• Szukaj kontrastów. Cokolwiek byś robił w ciągu dnia, staraj się robić coś innego wieczorem czy w ciągu weekendu. Staraj się wprowadzać zmiany w tym co robisz w ciągu dnia.

Przeciwdziałanie stresowi w prac
• Sprawuj kontrolę nad tempem, rozgrywaj sprawy po swojemu
• Rozładuj się, pod koniec dnia zrób coś wybuchowego co wypłucze resztki gniewu i frustracji (sport)
• Ustal swoje zamiary i życiowe cele, zdecyduj się co chcesz robić i weź się za to, nie tylko chodzi tu o sprawy zawodowe
• Przeanalizuj sposób, w jaki rozwiązałeś problem, zanim się odprężysz

Przeciwdziałanie stresowi w domu
• Omów problem, zanim stanie się zbyt trudny by go omówić
• Mechanizmy rozpoznawcze, zasygnalizuj parterowi, że tracisz równowagę
• Wspólnie spędzajcie część czasu i podejmujcie wspólne działania

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, obszerne referaty z bibliografią, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron
Kompetencje menedżerskie 3
Motywacja pracowników - referat 8
Budżet gospodarstw domowych 15
Motywacja do pracy 11
Człowiek w procesie pracy 21
Dystrybucja towarów w przykładowym przedsiębiorstwie 20
Istota motywacji 10

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Psychologia » Stres w pracy

Stres w pracy
Ocena: 8.8 / 10
Liczba głosów: 5 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 60 Nowy | Zobacz też: Artykuł 61 Tylko do końca tygodnia