Top strony
Wyszukiwarka serwisu
metody selekcji | przykładowa analiza finansowa | zarządzanie projektami | struktura organizacyjna firmy | nisza rynkowa | rachunkowość zarządcza | zasada Pareto | branding | wnioskowanie statystyczne | analiza luki strategicznej | socjologia | wykłady z finansów publicznych |

Wskaźnik Value at Risk jako metoda pomiaru ryzyka


Value at risk jest pojedynczą, sumaryczną, statystyczna miarą strat. Jest to taka miara straty wartości rynkowej,, że prawdopodobieństwo jej osiągnięcia lub przekroczenia w zadanym okresie jest równe zadanemu poziomowi ufności.

Wskaźnik VaR (Value at risk) po raz pierwszy został użyty przez duże instytucje finansowe w drugiej połowie lat osiemdziesiątych do pomiaru ryzyka portfeli.

Wśród przyczyn tej popularności VaR można wymienić fakt, iż VaR:
- jest podawane w postaci jednej liczby, która w sposób sumaryczny przedstawia możliwe straty instytucji finansowej
- to stosunkowo prosta i łatwo interpretowalna miara
- określa stratę, która może wystąpić w warunkach 'normalnego' funkcjonowania rynku
- jako miara ryzyka może być zagregowaną wartością różnych rodzajów ryzyka, w szczególności różnych rodzajów ryzyka rynkowego
- może być stosowana do określania zabezpieczania kapitałowego instytucji finansowej
- jest przeznaczona dla zarządu instytucji finansowej w szczególności dla wiceprezesa do spraw zarządzania ryzykiem (CRO – Chief Risk Officer).

Value at risk jest także jednym z elementów, które można wykorzystać dla celów wymogów MSR (międzynarodowe standardy rachunkowości). Chodzi o standard nr 39 'Instrumenty Finansowe'.

Z dniem 1 stycznia 2002 r. polskie Ministerstwo Finansów przeniosło na polski grunt, w formie rozporządzenia, wymogi w sprawie szczegółowych metod wyceny, zakresu ujawniania oraz sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

VaR jako metoda pomiaru ryzyka została zarekomendowana przez Komitet Bazylejski do spraw nadzoru bankowego, natomiast w Polsce tę miarę w odniesieniu do ryzyka stopy procentowej i ryzyka kursu walutowego zaleca Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Analiza ryzyka - referat
16 stron(-y)
Badania marketingowe - pytania egzaminacyjne (test)
11 stron(-y)
Ryzyko kredytowe
16 stron(-y)
Rola i znaczenie ryzyka strategicznego
13 stron(-y)
Ryzyko w zarządzaniu - referat
10 stron(-y)
Ryzyko kredytowe - zarządzanie ryzykiem kredytowym
14 stron(-y)
Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
30 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Inwestycje » Wskaźnik Value at Risk jako metoda pomiaru ryzyka

Wskaźnik Value at Risk jako metoda pomiaru ryzyka
Ocena: 9.5 / 10
Liczba głosów: 2 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować