MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Czynniki określające możliwości konkurowania

To m.in.:

- Konkurencyjność kosztowa – wymaga umiejętności określenia kosztu jednostkowego wyrobu konkurencji oraz porównania go do naszych kosztów jednostkowych i ustalenia różnicy.
- Jakość produktu - obejmuje wszystkie cechy jakościowe produktu, które ważne są z punktu widzenia klienta, takie jak: niezawodność, funkcjonalność, estetyka, walory eksploatacyjne itp. W dużej mierze jakość produktu jest pochodną zasobów strategicznych przedsiębiorstwa.
- Udział produktu w rynku - wyrażony w procentach udział danego produktu do wolumenu wszystkich produktów sprzedanych na danym rynku lub segmencie rynku w okresie jednego roku.
- System dystrybucji - ocenia się go pod kątem dostępności produktu na rynku (łatwość zakupu zdaniem klienta). Najważniejszą jednak sprawą jest porównanie możliwości sprzedaży i minimalizacji kosztów w odniesieniu do systemu dystrybucji, z którego korzysta konkurencja.
- Renoma produktu - stopień, w jakim promocja firmy, jej reputacja oraz marka może przyciągnąć potencjalnych klientów.
- Możliwości rozwojowe produktu - stopień, w jakim dany produkt można udoskonalić lub stworzyć kilka wariantów produktu podstawowego.
- Struktura zasobów materialnych w porównaniu z konkurencja - określa, na ile zasoby materialne firmy, szczególnie technologia oraz zasoby finansowe, pozwolą skutecznie konkurować firmie w dłuższej perspektywie czasu.
- Umiejętności i kwalifikacje personelu zarządzającego produktem - umiejętności i kwalifikacje osób, których praca składa się na zaprojektowanie wyrobu, technologię produkcji, działania marketingowe, śledzenie zachowania się produktu na rynku i jego modyfikację.
- Głębokość asortymentowa linii w stosunku do konkurencji - wskazuje na liczbę produktów w danej linii (grupie asortymentowej) na tle konkurencji. Rozpatrywana z punktu widzenia zasobów przedsiębiorstwa odpowiada na pytanie: czy firma będzie w stanie wprowadzić na rynek nowe produkty w danej linii czy też nie jest to możliwe?
- Aktualna strategia inwestycyjna w odniesieniu do poszczególnych produktów - zasoby finansowe przeznaczone na zwiększenie udziału produktu w rynku lub\i na zwiększenie rentowności netto produktu.

Oraz elementy takie jak:
- Stosowana technologia i stopień jej opanowania
- Niematerialne zasoby strategiczne (w tym wizerunek firmy)
- Badania i rozwój
- Patenty

Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Czynniki określające możliwości konkurowania. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Wykłady z mikroekonomii 25
- Podstawy mikroekonomii - wykłady 33
- Elementy analizy otoczenia konkurencyjnego 17
- Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki 20
- Motywacja do pracy 11
- Omówienie podstawowych zagadnień z mikroekonomii 20
- Definicje z mikroekonomii 12

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Zarządzanie strategiczne » Czynniki określające możliwości konkurowania


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Nowości w słowniku

1. Promocja produktu agrturystycznego
2. Swarovski
3. VeChain
4. Ethereum
5. Kryptowaluta
6. Blockchain
7. Bitcoin
8. Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa
9. Rezerwa budżetowa
10. Wydatki gospodarstw domowych
11. Oszczędności gospodarstw domowych
12. Specyfika usług medycznych
13. Marketingowa strategia ceny w agroturystyce
14. Reklama usług agroturystycznych
15. Promocja usług agroturystycznych - tworzenie pozytywnego wizerunku firmy


Definicja: Czynniki określające możliwości konkurowania
Ocena: 8.6/10
Liczba głosów: 33

Zaloguj się, aby zagłosować