MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Otoczenie gospodarstwa agroturystycznego

Otoczenie bliższe (bezpośrednie) – to otoczenie na które firma może wywierać wpływ i od jej aktywności, systemu komunikacji zależą możliwości oddziaływania na poszczególne jego elementy. W przypadku gospodarstwa agroturystycznego tworzą go: klienci, sąsiedzi, lokalne władze, kościół, firmy handlowe w których gospodarswto  zaopatruje się, pralnie, magiel, banki  i instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe, agencje reklamowe itp.

Otoczenie dalsze (pośrednie) jest w dużej mierze niezależne od firmy i jej działań. Żadna firma nie ma bowiem bezpośredniego wpływu na liczbę i strukturę ludności, wielkość osiąganych przez nią dochodów, pojawiające się przepisy i regulacje prawne, postęp techniczny, politykę państwa itp.

Można więc powiedzieć, że sukces gospodarstwa agroturystycznego, jego pozytywny wizerunek zależy od trafnego wyodrębnienia poszczególnych elementów jego otoczenia, dostrzeżenia szans i zagrożeń wynikających z tego otoczenia oraz stworzenia optymalnych rozwiązań
w zakresie struktury marketingu – mix, odpowiadających  oczekiwaniom tego otoczenia.

Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Otoczenie gospodarstwa agroturystycznego. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Budżet gospodarstw domowych 15
- Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy 20
- Wielki kryzys gospodarczy w Polsce w latach 1929 - 1935 11
- Optimum producenta i konsumenta - referat 25
- Projekt strategii marketingowej firmy 13
- Podstawy zarządzania strategicznego 32
- Strategia marketingowa firmy ubezpieczeniowej PZU 10

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Zarządzanie » Otoczenie gospodarstwa agroturystycznego


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9.5/10
Liczba głosów: 131

Zaloguj się, aby zagłosować