Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Wprowadzenie nowego produktu na rynek

Pojęcie nowy produkt nie jest jednoznaczne. Może ono oznaczać absolutnie nowy produkt lub też produkt zmodyfikowany.

Absolutnie nowy produkt to taki, który zaspokaja potrzeby dotychczas niezaspokojone. Produkt taki jest z reguły konsekwencją wynalazku. Takim absolutnie nowym produktem swego czasu był telefon czy telewizor.

Produkt zmodyfikowany jest natomiast i udoskonaloną, zmodyfikowaną wersją produktu już na rynku występującego, np. telewizor kolorowy, który jest modyfikacją telewizora czarno-białego.

Na rynek wprowadzane są ciągle nowe produkty. Powstają one z jednej strony w wyniku oczekiwań konsumentów, z drugiej zaś w efekcie konkurencji między producentami.

Wprowadzenie nowego produktu na rynek to z reguły długotrwały proces obejmujący następujące etapy:
- Powstanie w wyniku poszukiwań pomysłu na nowy produkt - powinno pozwolić na wypracowanie koncepcji nowego produktu.
- Ocena pomysłu - należy porównać konkurencyjność nowego produktu w stosunku do innych produktów znajdujących się dotychczas na rynku. Ponadto konieczne jest dokonanie oceny produktu w zakresie zaspokojenia potrzeb konsumentów.
- Wybór pozostałych narzędzi marketingu związanych z produktem - polega na określeniu ceny produktu, jego dystrybucji i promocji.
- Analiza efektywności - polega na oszacowaniu kosztów produkcji i sprzedaży oraz porównaniu ich z przewidywanymi wpływami ze sprzedaży.
- Testowanie prototypu produktu i zebranie opinii potencjalnych nabywców - ma na celu zweryfikowanie przez konsumentów przygotowywanego produktu. Testowanie produktu odbywa się zwykle w warunkach laboratoryjnych. Celem testowania produktu jest sprawdzenie, czy posiada on wszystkie pożądane cechy oraz czy jego użytkowanie jest bezpieczne. Następnie prototyp produktu udostępnia się wybranym osobom do nieodpłatnego użytkowania.
- Produkcja i wprowadzenie produktu na rynek - są ostatnią fazą procesu wprowadzania nowego produktu na rynek. Nie każdy pomysł produktu dochodzi do tej fazy. Wprowadzenie produktu na rynek wymaga podjęcia decyzji dotyczących czasu
i miejsca, w jakim produkt będzie zaoferowany nabywcom.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Wprowadzanie na rynek nowego produktu (etapy) 7
- Produkt - referat 36
- Innowacje w produkcji 16
- Cykl życia produktu oraz bariery wejścia i wyjścia z sektora 14
- Plan marketingowy producenta napojów chłodzących 55
- Cechy społeczeństwa rynkowego 10
- Badanie preferencji konsumentów piwa 14

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Marketing » Wprowadzenie nowego produktu na rynek

Wprowadzenie nowego produktu na rynek
Ocena: 9.1 / 10
Liczba głosów: 4 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować