Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Zarządzanie kadrami - ściąga

Opracowane zagadnienia z zarządzania zasobami ludzkimi a w nich m.in.: kultura organizacyjna, proefektywnościowa, antyefektywnościowa, funkcja personalna, polityka personalna, model sita, kapitału ludzkiego, strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym, planowanie personelu, plan strategiczny, operacyjny, taktyczny, analiza Markova, prognoza popytu na personel, prognoza podaży, wewnętrzny rynek pracy, macierz transakcyjna, księga kadry kierowniczej i sukcesorów, kwalifikacji, produktywność, rekrutacja segmentowa, skcja rekrutacyjna, selekcja, alternatywy rekrutacji i selekcji, system oceny pracowników, funkcja dewaluacyjna systemu ocen, etapy oceny, lościowe standardy pracy, punktowe skale ocen, ocena opisowa, metoda wydarzeń krytycznych, skale behawioralne (Behaviorally Anchored Rating Scales, BARS), zarządzanie przez cele, wynagrodzenia, wartościowanie pracy, metoda rankingowa, klasyfikacja stanowisk, kariera profesjonalna, kształcenie i rozwój, szkolenie, analiza potrzeb, kształcenie internistyczne i eksternistyczne, gry i symulacje, indywidualne planowanie kariery, planowanie karier. (1 strona, 4 kolumny)

Pliki powiązane tematycznie: #wykłady z zarządzania kadrami, #rekrutacja pracowników, #selekcja pracowników,


Aby pobierać pliki wpisz swój kod:
Podaj swój adres e-mail:*

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)Plik pt. Zarządzanie kadrami - ściąga należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie zasobami ludzkimi
Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które pobrały powyższy plik pobrały również:
Ściąga z zarządzania kadrami (Liczba stron: 8)
Doskonalenie kadr - referat (Liczba stron: 8)
Szkolenia pracowników - referat (Liczba stron: 14)
Hierarchia potrzeb według Maslowa - referat (Liczba stron: 10)
Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia (Liczba stron: 5)

Sprawdź też podobne opracowania i prace:
Ocena pracowników - jako podsystem zarządzania kadrami (Liczba stron: 12)
Zarządzanie kadrami - ściąga (Liczba stron: 1)
Podstawy zarządzania kadrami (Liczba stron: 28)
Wykłady z zarządzania kadrami - teoria (Liczba stron: 27)
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi (Liczba stron: 6)
Ściąga z zarządzania kadrami (Liczba stron: 8)