Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Wskaźniki satysfakcji klienta

Są one niezbędne do oceny zadowolenia i satysfakcji klienta.

Satysfakcję klienta charakteryzuje się jako wypadkową wpływu różnych cech produktu na postawę nabywcy czyli sumę wszystkich cech (pozytywnych i negatywnych produktu) wpływających na stan w jakim znajduje się klient po dokonaniu zakupów. Wskaźnik satysfakcji jest więc średnią ważoną ocen zadowolenia klienta z atrybutów produktu.

Obliczanie wskaźnika składa się z 3 kolejnych etapów. Na wstępie obliczania wskaźnika należy określić jaką wagę dla nabywców posiadają wybrane do badania cechy produktów czy też usług. Następnie ocenia się satysfakcję klientów z poszczególnych cech produktu wziętych pod uwagę w badaniu. Najczęściej klienci oceniają ją w skali punktów np.  od 1 do 5.W ostatniej fazie należy uzyskane wagi i oceny zadowolenia klienta przemnożyć.

Szwedzki Barometr Satysfakcji Konsumenckiej - jest to pierwszy krajowy wskaźnik satysfakcji obejmujący swym zakresem 31 branż.

Deutche Kundenbarometer - opracowany przez Niemców w 1932 r., objął także 31 branż swym zakresem badawczym.

Amerykański Wskaźnik Satysfakcji Konsumenckiej (ASCI) - objął badaniem 35 branż, metodologia oparta na systemie równań odnoszących się do zmiennych takich jak oczekiwania klientów, skargi, reklamacje, satysfakcja, postrzegana wartość, lojalność, postrzegana jakość na temat których informacje uzyskuje się prowadząc pytania sondażowe.

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Logistyczna obsługa klienta 17
- Lojalność wobec marki 7
- Wskaźniki płynnności i inne wskaźniki analizy finansowej 2
- Analiza wskaźnikowa banku 28
- Analiza wskaźnikowa - wzory 1
- Analiza finansowa przedsiębiorstwa 25
- Zarządzanie logistyką - wykłady 22

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Analiza rynku » Wskaźniki satysfakcji klientaDefinicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 8.1/10
Liczba głosów: 2

Zaloguj się, aby zagłosować