Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Czym jest motywacja pracowników

Literatura wskazuje na motywację rozumianą jako ogół motywów, które wpływają na decyzję człowieka: o zachowaniu, podjęciu zachowania, jego podtrzymaniu lub kierunku. Efekty pracy zależą od możliwości, zdolności i umiejętności ludzi wspartych odpowiednią motywacją, wolą i chęcią działania. Efektywność pracy to wynik iloczynu: Wiedzieć x Móc x Chcieć.

Motywacja jest siłą motoryczną ludzkich zachowań i działań, jest niezbędnym i jednym z najważniejszych czynników wzrostu efektywności pracy. Najważniejszym elementem jest człowiek, który chce działać w określony sposób, pragnie się tego nauczyć i szuka możliwości działania.

W literaturze wyróżnia się dwa rodzaje motywacji: zewnętrzną i wewnętrzną. Odróżnienie to wiąże się z rodzajem wartości, do jakich człowiek dąży. Jeżeli są to wartości instrumentalne, a więc stanowią środek do osiągnięcia wartości ostatecznych (celów), to motywacja do ich osiągnięcia nazywana jest zewnętrzną. Natomiast motywacja wewnętrzna skłania do osiągnięcia wartości ostatecznych (autotelicznych).

Inaczej motywację zdefiniować można jako oddziaływanie przez rozmaite formy i środki na pracowników w taki sposób, aby ich zachowania były zgodne z wolą kierującego i zmierzały do realizowania postawionych przed nimi zadań.

Motywacja do zaangażowania się w realizację zadania jest tym większa, im lepiej jest ono zdefiniowane. W zarządzaniu nie można oczekiwać domyślności pracowników - preferuje się raczej bezpośrednią komunikację. Zadania powinny być jasno określone. Ponadto pracownik musi wysoko oceniać swoją szansę na sprostanie zadaniu, a ta z kolei zależy od optymalnych warunków realizacji zadań, które powinno się pracownikom zapewniać. System motywowania powinien być tak zaprojektowany, aby wynagradzał efekty zaangażowania pracowników. W teorii motywacji tę cechę nazywa się instrumentalnością.

Motywacja to zachowanie się człowieka poprzedzone wyborem, a ponieważ poddaje się ona kształtowaniu, proces oddziaływania na motywację nazywa się motywowaniem.

W odróżnieniu od motywacji, która ma wymiar atrybutowy (przedstawia stan), motywowanie ma wymiar czynnościowy (funkcjonalny). Motywowanie to proces świadomego i celowego oddziaływania na motywy postępowania ludzi poprzez stwarzanie środków i możliwości realizacji ich osobistych systemów wartości i oczekiwań dla osiągnięcia celów motywacyjnych.
Motywowanie jako proces, posiada dwustronny charakter. Zachodzi między kierującym a podwładnymi, gdzie interakcje są wzajemne. Motywowani mogą na zasadzie sprzężenia zwrotnego wpływać na decyzje motywującego.

W procesie motywacji, podwładni zachowują się zgodnie z wolą kierującego, jeśli ten w trakcie pracy tworzy warunki i możliwości realizacji ich systemów wartości i oczekiwań. Kierujący ludźmi musi znać czynniki, które skłaniają ich do określonego działania. Powinien znać cele i oczekiwania pracowników, ich nabyte doświadczenie w poprzednich sytuacjach motywacyjnych, dysponować najszerszym zakresem środków motywacyjnych (narzędzia motywowania) oraz znać warunki ich skutecznego stosowania.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- System motywacyjny w przedsiębiorstwie 7
- System nagród i kar w motywacji pracowników 12
- Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia 5
- Motywacja jako funkcja zarządzania 10
- Motywacja jako element zarządzania zasobami ludzkimi 10
- Doskonalenie kadr - referat 8
- Motywacja do pracy - referat 6

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie zasobami ludzkimi » Czym jest motywacja pracowników

Czym jest motywacja pracowników
Ocena: 9.2 / 10
Liczba głosów: 123 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować