MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Istota i znaczenie marketingu usług

Istota marketingu polega na tworzeniu określonego zespołu użyteczności (korzyści) dla klienta w postaci formy, miejsca, czasu i posiadania. Dotyczy to w równym stopniu produktów materialnych jak i usług mimo występujących między nimi różnic.

Działalność w zakresie marketingu koncentruje się wokół problemów i zjawisk rynkowych, których olbrzymią część stanowią usługi. Oskar Lange definiuje usługi jako: 'wszelkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokajaniem potrzeb ludzkich, ale nie służące bezpośrednio do wytwarzania przedmiotów'.

Marketing usług jest stosunkowo młodą dziedziną wiedzy zwłaszcza w odniesieniu do olbrzymich zasobów teoretycznych i praktycznych marketingu dóbr konsumpcyjnych.

Ostatnie lata to bardzo dynamiczny okres rozwoju właśnie marketingu usług, okres w którym podjęto próbę stosowania reguł  marketingowych również w działalności usługowej.
Specyfika usługi jako produktu rynkowego uniemożliwia prostą adaptację reguł marketingowych stosowanych w sferze produkcji do strategii stosowanych w przedsiębiorstwach usługowych.

Usługi charakteryzują się pewnymi cechami, które w dużym stopniu wpływają na kształt programów marketingowych:
- niematerialność (nie można ich dostrzec, poznać, poczuć, sprawdzić zanim się je kupi)
- nierozłączność wytwarzania i konsumpcji (klient jest obecny przy realizacji usługi, istnieje wzajemny kontakt między usługodawcą a klientem)
- różnorodność (usługi bardzo różnią się w zależności od tego, kto je wykonuje, kiedy i gdzie)
- brak możliwości przechowywania (usług nie da się magazynować)

Przytaczając definicję marketingu wg R. Głowackiego 'marketing jest procesem społeczno–gospodarczym mającym na celu poznanie przyszłej struktury popytu na produkty – usługi oraz zaspokojenie go przez kreowanie podaży, przekazywanie informacji odbiorcom, dostarczenie wytworzonych dóbr w odpowiednim miejscu, czasie a także ich zrealizowanie', należy zwrócić uwagę na ukierunkowanie wszelkich działań przedsiębiorstw i firm usługowych na klientów.

Uwzględniając charakter usług, możliwe jest stosowanie dwóch różnych koncepcji marketingu:
- marketingu masowego – nastawionego na przeciętnego, masowego odbiorcę (działania marketingowe typowe dla tej koncepcji to reklama i kształtowanie cen)
- marketingu interakcyjnego (działania uruchamiane w interakcjach usługobiorca– usługodawca mają nie tylko zainteresować nabywcę ofertą usługową ale też doprowadzić do sprzedaży usługi).

W marketingu usług najważniejszą kwestią jest kształtowanie i wzmacnianie kontaktów przedsiębiorstwa usługowego z nabywcami. Ze względu na decydujące znaczenie w tych kwestiach czynnika ludzkiego, mówi się o tworzeniu koncepcji marketingu wewnętrznego. Koncepcja ta wynika z przekonania, że przedsiębiorstwa usługowe, chcąc działać efektywnie i sprzedawać usługi nabywcom, muszą sprzedawać przede wszystkim pracę zatrudnionemu personelowi, czyli zatrudniać najlepsze kadry oraz oddziaływać na nie w taki sposób, by spełniały one swoje obowiązki w najbardziej pożądany sposób. Personel jest szczególnym 'rynkiem wewnętrznym', który musi być badany i poddawany oddziaływaniu., podobnie jak rynek, na którym przedsiębiorstwo funkcjonuje.

Organizacje usługowe oferują specyficzne produkty i w związku z tym mają specyficzne problemy z działaniami marketingowymi, począwszy od badań marketingowych przez segmentację rynku usług i wybór rynku docelowego do opracowania właściwej strategii marketingu–mix.

W założeniach teorii marketingu usług nawiązuje się do prorynkowej orientacji czyli przyjęcia za punkt wyjścia potrzeb i preferencji nabywców, stąd na strategię marketingową przedsiębiorstwa usługowego składają się:
1. marketingowe badania rynku usług
2. segmentacja rynku usług i wybór docelowych rynków działania
3. stworzenie optymalnej kompozycji elementów marketingu-mix


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Istota i znaczenie marketingu usług. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Zagadnienia na egzamin z marketingu 24
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Marketing » Istota i znaczenie marketingu usług


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9.6/10
Liczba głosów: 58

Zaloguj się, aby zagłosować