MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Znaczenie instrumentów marketingu - mix w tworzeniu wizerunku gospodarstwa agroturystycznego

Marketing – mix w firmach usługowych a więc i gospodarstwach agroturystycznych tworzą elementy 5 x P, obejmujące:
- produkt (usługę) (product)
- cenę (price)
- dystrybucję (place)
- promocję (promotion)
- ludzi (people), personel świadczący usługi

Zdaniem P. Kotlera, najważniejszą rolę w usługach  odgrywa właśnie piąty element strategii, a mianowicie ludzie z którymi spotyka się klient, mający stały z nim  kontakt, mogący kreować dobre lub negatywne wyobrażenie o prowadzonej działalności. Potrzeba marketingowego kształtowania 'personelu' firmy usługowej pojawia się zwłaszcza w tych rodzajach działalności, w których usługodawcy nawiązują bezpośredni kontakt z klientem, gdy obiektem działania i oddziaływania jest człowiek. Celem marketingowego oddziaływania powinno być uzyskanie przez obsługę gości pozytywnego, akceptującego stosunku do klienta i osobistej odpowiedzialności za jakość wykonywanych usług. Podstawą tego jest poczucie identyfikacji z firmą i zwrócenie uwagi na prostą zależność: od jakości usługi zależy osiągany zysk.

Z kształtowaniem wymienionych wcześniej instrumentów marketingu – mix (5 x P) wiążą się następujące kwestie:
- usługi: ich jakość, struktura, stosowanie marki, usługi dodatkowe
- cena: jej elastyczność, stosowanie rabatów, terminy zapłaty
- dystrybucja: atrakcyjność obszaru działania, dostępność, lokalizacja
- promocja: różne sposoby komunikowania się z otoczeniem, przekazywania informacji o firmie
- ludzie: świadomi, że to klient jest najważniejszym gościem i celem ich pracy

Podkreśla się znaczenie interakcji zachodzących między usługobiorcą i usługodawcą, a celem działań w ramach marketingu interakcyjnego jest wytworzenie zainteresowania nabywców ofertą usługową oraz spowodowanie aby w wyniku tego zainteresowania usługa została 'sprzedana'.

Podstawowym celem sprzedaży jest: Mieć Zadowolonego Klienta!

Klient, który wyjedzie z gospodarstwa z negatywnym doświadczeniem i złym wrażeniem, ma skłonność do dzielenia się tym z  wieloma osobami. Powstaje w ten sposób 'efekt falowy' polegający na tym, że zła opinia rozchodzi się szybciej niż dobra. Niezadowolony klient ma więcej złości i energii, którą rozładowuje dzieląc się informacjami o złej jakości usług. Można przypuszczać, że o negatywnej ocenie dowie się trzy razy więcej osób niż gdyby opinia ta była pozytywna.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Znaczenie instrumentów marketingu. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Promocja - referat 14
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Zarządzanie » Znaczenie instrumentów marketingu - mix w tworzeniu wizerunku gospodarstwa agroturystycznego


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 8/10
Liczba głosów: 104

Zaloguj się, aby zagłosować