| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Znaczenie instrumentów marketingu - mix w tworzeniu wizerunku gospodarstwa agroturystycznego
- Otoczenie gospodarstwa agroturystycznego
- Cechy dobrego menedżera
- Zarządzanie w podmiotach gospodarczych
- Etapy przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
- Konflikt w przedsiębiorstwie


Zagadnienie należy do kategorii:


Znaczenie instrumentów marketingu - mix w tworzeniu wizerunku gospodarstwa agroturystycznego
Znaczenie instrumentów marketingu - mix w tworzeniu wizerunku gospodarstwa agroturystycznego - Marketing – mix w firmach usługowych a więc i gospodarstwach agroturystycznych tworzą elementy 5 x P, obejmujące:
- produkt (usługę) (product)
- cenę (price)
- dystrybucję (place)
- promocję (promotion)
- ludzi (people), personel świadczący usługi

Zdaniem P. Kotlera, najważniejszą rolę w usługach  odgrywa właśnie piąty element strategii, a mianowicie ludzie z którymi spotyka się klient, mający stały z nim  kontakt, mogący kreować dobre lub negatywne wyobrażenie o prowadzonej działalności. Potrzeba marketingowego kształtowania 'personelu' firmy usługowej pojawia się zwłaszcza w tych rodzajach działalności, w których usługodawcy nawiązują bezpośredni kontakt z klientem, gdy obiektem działania i oddziaływania jest człowiek. Celem marketingowego oddziaływania powinno być uzyskanie przez obsługę gości pozytywnego, akceptującego stosunku do klienta i osobistej odpowiedzialności za jakość wykonywanych usług. Podstawą tego jest poczucie identyfikacji z firmą i zwrócenie uwagi na prostą zależność: od jakości usługi zależy osiągany zysk.

Z kształtowaniem wymienionych wcześniej instrumentów marketingu – mix (5 x P) wiążą się następujące kwestie:
- usługi: ich jakość, struktura, stosowanie marki, usługi dodatkowe
- cena: jej elastyczność, stosowanie rabatów, terminy zapłaty
- dystrybucja: atrakcyjność obszaru działania, dostępność, lokalizacja
- promocja: różne sposoby komunikowania się z otoczeniem, przekazywania informacji o firmie
- ludzie: świadomi, że to klient jest najważniejszym gościem i celem ich pracy

Podkreśla się znaczenie interakcji zachodzących między usługobiorcą i usługodawcą, a celem działań w ramach marketingu interakcyjnego jest wytworzenie zainteresowania nabywców ofertą usługową oraz spowodowanie aby w wyniku tego zainteresowania usługa została 'sprzedana'.

Podstawowym celem sprzedaży jest: Mieć Zadowolonego Klienta!

Klient, który wyjedzie z gospodarstwa z negatywnym doświadczeniem i złym wrażeniem, ma skłonność do dzielenia się tym z  wieloma osobami. Powstaje w ten sposób 'efekt falowy' polegający na tym, że zła opinia rozchodzi się szybciej niż dobra. Niezadowolony klient ma więcej złości i energii, którą rozładowuje dzieląc się informacjami o złej jakości usług. Można przypuszczać, że o negatywnej ocenie dowie się trzy razy więcej osób niż gdyby opinia ta była pozytywna.


Znaczenie instrumentów marketingu - zobacz gotowe referaty i opracowania dla studentów - na ten i setki innych tematów. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku swojego komputera:

Ilość stron
- Promocja - referat 14


Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
3. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
5. Podstawy zarządzania strategicznego
6. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
7. Finansowanie przedsiębiorstw
8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
9. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej
10. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Znaczenie instrumentów marketingu - mix w tworzeniu wizerunku gospodarstwa agroturystycznego
Ocena: 10/10
Liczba głosów: 1

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa