MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Elementy polityki stabilizacyjnej w wymiarze budżetowym

To:

- System podatkowy – jest to najbardziej czuły punkt dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Właściwy system podatkowy to jeden z najważniejszych elementów w gospodarce.

- Poziom wydatków publicznych – położenie większego nakładu na wydatki (podatki) pośrednie niż bezpośrednie.
Istotne jest w budżecie jak układa się struktura wydatków:
Y = C + I + G + NX

- Wielkość deficytu budżetu państwa
Element deficytu budżetowego jako narzędzie polityki fiskalnej może być wykorzystywany tylko w określonych granicach. Następstwem stosowania polityki deficytowej jest dług publiczny. Dzieli się na krajowy i zagraniczny.
Za bezpieczną granicę deficytu budżetowego uważa się 2,5% PKB, a długu publicznego 60% PKB.

- Wielkość długu publicznego
Dług publiczny powstaje w wyniku stosowania polityki deficytu budżetowego. Jeżeli dług jest wysoki w stosunku do PKB to niezbędna jest podwyżka stopy opodatkowania, aby pokryć koszty obsługi długu.

Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Elementy polityki stabilizacyjnej w wymiarze budżetowym. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Wykłady z makroekonomii 14
- Plan marketingowy spółki handlowej branży paliwowej 20
- Bilans płatniczy - referat 27
- Polityka monetarna - referat 20
- Zagadnienia na egzamin z marketingu 24
- Finanse publiczne - zagadnienia na egzamin (ściąga) 15
- Ściąga z zarządzania kadrami 8

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Makroekonomia » Elementy polityki stabilizacyjnej w wymiarze budżetowym


Najpopularniejsze tematy

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
3. Finansowanie przedsiębiorstw
4. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
5. Analiza strategiczna browaru
6. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
7. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
9. Podstawy zarządzania strategicznego
10. Plan marketingowy dla Zakładu Cukierniczego Wawel

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Elementy polityki stabilizacyjnej w wymiarze budżetowym
Ocena: 8/10
Liczba głosów: 60

Zaloguj się, aby zagłosować