MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Tożsamość przedsiębiorstwa a wizerunek przedsiębiorstwa

Rozróżnijmy na wstępie definicjie obu pojęć:

Tożsamość przedsiębiorstwa/firmy (Corporate identity) to suma elementów, które pozwalają zidentyfikować przedsiębiorstwo, wyróżnić spośród innych firm konkurencyjnych.

Wizerunek przedsiębiorstwa/firmy (Corporate image) jest swego rodzaju obrazem firmy w świadomości osób, które z nią się stykają w sposób bezpośredni (np. jako klienci) lub pośredni (ogólnie jako uczestnicy rynku).

W rozumieniu potocznym spotkać się można z identycznym traktowaniem tych pojęć. Jednakże znaczenie powyższych wyrażeń nie jest takie same i zamienne ich stosowanie jest błędem. Tożsamość oznacza sposób, w jaki przedsiębiorstwo chce być identyfikowane przez odbiorców, wizerunek natomiast, w jaki jest rzeczywiście przez otoczenie postrzegany. Oczywiście między tymi pojęciami istnieją współzależności, bo na to, co ludzie pomyślą o firmie, ma również wpływ przyjęty przez nią sposób prezentacji (system identyfikacji).

Wizerunek firmy:
- zjednuje opinię publiczną do marki i do firmy,
- usuwa anonimowość pomiędzy producentem i odbiorcą,
- ułatwia wzajemne porozumienie,
- sprzyja wytworzeniu się korzystnego nastawienia do firmy i jej poczynań, a także wpływa na poczucie akceptacji.

Tożsamość firmy:
- rozpoznawanie przez zewnętrzne i widoczne atrybuty,
- wizualne aspekty poddawane ocenie ze strony ogółu,
- suma elementów, które identyfikują firmę wyróżniając ją spośród innych,
- cele, treść i formy działania, które firma chce przekazać i utrwalić w otoczeniu.

Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Tożsamość przedsiębiorstwa a wizerunek przedsiębiorstwa. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Tożsamość monetarna Europy - unia monetarna 19
- Atrybuty produktu 9
- Zagadnienia z marketingu międzynarodowego 16
- Public relations - opracowanie 22
- Wycena przedsiębiorstwa 17
- Strategie zarządzania kapitałem obrotowym - praca 6
- Test z marketingu 8

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Public relations » Tożsamość przedsiębiorstwa a wizerunek przedsiębiorstwa


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 10/10
Liczba głosów: 106

Zaloguj się, aby zagłosować