MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Nakład - To kategoria ekonomiczna oznaczająca wyrażone w jednostkach naturalnych zużycie siły roboczej oraz zasobów majątkowych przedsiębiorstwa....)Koszty w rachunkowości - Koszty stanowią wyrażone w pieniądzu celowe zużycie składników majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, nakładów...)

Pojęcie rachunkowości zarządczej - Rachunkowość zarządcza jest dziełem współczesnej rachunkowości. Stanowi ona podsystemem rachunkowości bezpośrednio związany z procesami zarządzania...)

Funkcje struktury organizacyjnej - To: - zależność hierarchiczna – dzięki takiej strukturze wiemy kto...)

Elity - Pod pojęciem elit rozumie się grupę ludzi, którzy wyróżniają się zarówno socjalnymi jak i obyczajowymi...)Jak ustalić kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstwa - Aby ustalić kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstwo musi sobie odpowiedzieć na następujące pytana: ...)

Charakterystyka i cechy wizji przedsiębiorstwa - Wizja przedsiębiorstwa oznacza koncepcję przyszłej organizacji, jej funkcjonowania i pożądanego rozwoju. Określa się przez to...)

Charakterystyka i cechy misji przedsiębiorstwa - Misja przedsiębiorstwa oznacza posłannictwo pełnione przez przedsiębiorstwo w swojej branży. Zarazem określa odrębność firmy i...)

Budowa zrównoważonej karty wyników - Budując zrównoważoną kartę wyników należy pamiętać, iż stosowany w niej zestaw celów, zadań i mierników...)Zrównoważona karta wyników - Jest narzędziem wspomagającym realizację strategii działalności przedsiębiorstwa, po wdrożeniu którego przedsiębiorstwo bardzo szybko może zauważyć...)

Gainsharing - Oznacza podział korzyści wynikających z lepszych wyników pracy (lepszych osiągnięć) pomiędzy pracodawcę i pracowników. Dla...)

Rodzaje płac zmiennych - Istnieje wiele możliwych rodzajów mechanizmów płac zmiennych. Do głównych należą: ...)

Powody dla wprowadzenia wynagrodzenia zmiennego - W intencjach firm decydujących się na wprowadzenie programów wynagrodzeń zmiennych, programy te mają być narzędziem...)

Premia i dodatki do wynagrodzenia - Premie definiowane są jako wypłaty okresowe, zazwyczaj w powiązaniu z efektywnością indywidualną, grupową lub firmy....)

Płaca zasadnicza - Definiowana jest jako stałe wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za powierzoną mu pracę. Często nie ma związku...)

Podstawowe kierunki działań strategicznych - Wyróżnić możemy np. takie kierunki: - koncentrujemy się na potrzebach...)

Etapy reengineeringu - To: 1. Określenie wymagań klientów 2. Ocena stanu...)

Cel reengineeringu - Reengineering to filozofia mająca na celu wprowadzenie usprawnień. Jej celem jest osiągniecie stopniowej poprawy wyników...)

Holding jako alians strategiczny - Holding, grupa spółek, z których jedna (spółka dominująca) posiada udziały w innych spółkach (spółkach zależnych),...)

Alianse strategiczne komplementarne - Z reguły ograniczają się do wspólnej dystrybucji produktu już opracowanego przez któregoś z partnerów, chociaż...)

Strona 9 z 183
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -