Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Przychody - Każde przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność gospodarczą z zamiarem przetrwania na konkurencyjnym rynku. Przetrwanie to jest...)Wydatek - Jest to zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kasie lub na rachunku bankowym jednostki gospodarczej. ...)

Straty nadzwyczajne - To straty powstałe na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane...)

Nakład - To kategoria ekonomiczna oznaczająca wyrażone w jednostkach naturalnych zużycie siły roboczej oraz zasobów majątkowych przedsiębiorstwa....)

Koszty w rachunkowości - Koszty stanowią wyrażone w pieniądzu celowe zużycie składników majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, nakładów...)Pojęcie rachunkowości zarządczej - Rachunkowość zarządcza jest dziełem współczesnej rachunkowości. Stanowi ona podsystemem rachunkowości bezpośrednio związany z procesami zarządzania...)

Funkcje struktury organizacyjnej - To: - zależność hierarchiczna – dzięki takiej strukturze wiemy kto...)

Elity - Pod pojęciem elit rozumie się grupę ludzi, którzy wyróżniają się zarówno socjalnymi jak i obyczajowymi...)

Jak ustalić kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstwa - Aby ustalić kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstwo musi sobie odpowiedzieć na następujące pytana: ...)Charakterystyka i cechy wizji przedsiębiorstwa - Wizja przedsiębiorstwa oznacza koncepcję przyszłej organizacji, jej funkcjonowania i pożądanego rozwoju. Określa się przez to...)

Charakterystyka i cechy misji przedsiębiorstwa - Misja przedsiębiorstwa oznacza posłannictwo pełnione przez przedsiębiorstwo w swojej branży. Zarazem określa odrębność firmy i...)

Budowa zrównoważonej karty wyników - Budując zrównoważoną kartę wyników należy pamiętać, iż stosowany w niej zestaw celów, zadań i mierników...)

Zrównoważona karta wyników - Jest narzędziem wspomagającym realizację strategii działalności przedsiębiorstwa, po wdrożeniu którego przedsiębiorstwo bardzo szybko może zauważyć...)

Gainsharing - Oznacza podział korzyści wynikających z lepszych wyników pracy (lepszych osiągnięć) pomiędzy pracodawcę i pracowników. Dla...)

Rodzaje płac zmiennych - Istnieje wiele możliwych rodzajów mechanizmów płac zmiennych. Do głównych należą: ...)

Powody dla wprowadzenia wynagrodzenia zmiennego - W intencjach firm decydujących się na wprowadzenie programów wynagrodzeń zmiennych, programy te mają być narzędziem...)

Premia i dodatki do wynagrodzenia - Premie definiowane są jako wypłaty okresowe, zazwyczaj w powiązaniu z efektywnością indywidualną, grupową lub firmy....)

Płaca zasadnicza - Definiowana jest jako stałe wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za powierzoną mu pracę. Często nie ma związku...)

Podstawowe kierunki działań strategicznych - Wyróżnić możemy np. takie kierunki: - koncentrujemy się na potrzebach...)

Etapy reengineeringu - To: 1. Określenie wymagań klientów 2. Ocena stanu...)

Strona 9 z 183
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -