Top strony
Wyszukiwarka serwisu
marketing w handlu | teoria zachowań producenta | wykłady z badań marketingowych | bankowość internetowa | przykładowy plan marketingowy | wizja | dobra Giffena | obligacje skarbowe | restrukturyzacja przedsiębiorstw | misja firmy | manipulacja | macierz GE |

Dane do modelu ekonometrycznego - gdzie ich szukać

Mając dostęp do Internetu, masz dostęp do mnóstwa informacji. Oto kilka z nich, które możesz wykorzystać jako źródła danych do budowy modelu ekonometrycznego:

- Bazy danych rządowych: Wiele rządów udostępnia darmowy dostęp do szerokiej gamy danych ekonomicznych, takich jak dane makroekonomiczne, zatrudnienie, inflacja, PKB, handel zagraniczny itp. Przykłady to: główne źródło danych czyli Główny Urząd Statystyczny (GUS), amerykański Portal danych ekonomicznych (Economic Data Portal) i Eurostat dla danych z Unii Europejskiej.

- Instytucje finansowe: Instytucje finansowe, takie jak banki centralne, giełdy papierów wartościowych i agencje ratingowe, często publikują dane dotyczące stóp procentowych, cen akcji, obligacji, walut i innych instrumentów finansowych.

- Organizacje międzynarodowe: Takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) czy Bank Światowy udostępniają dane makroekonomiczne na poziomie globalnym i regionalnym.

- Badania rynkowe i raporty branżowe: Firmy badawcze, takie jak Nielsen, Gartner czy Euromonitor, publikują dane dotyczące rynków, konsumpcji, trendów zachowań konsumentów, które mogą być przydatne do analizy ekonomicznej.

- Portale internetowe: Istnieje wiele portali internetowych oferujących dostęp do danych ekonomicznych, takich jak Bloomberg, Reuters czy Yahoo Finance.

- Uniwersytety i instytucje badawcze: Wiele uniwersytetów i instytutów badawczych udostępnia darmowy dostęp do danych ekonomicznych poprzez swoje biblioteki i portale online.

- Dane społecznościowe: Dane z mediów społecznościowych, takie jak Twitter czy Facebook, mogą być wykorzystane do analizy sentymentu rynkowego i przewidywania zachowań konsumentów.

- Dane geoprzestrzenne: Dane geoprzestrzenne mogą być przydatne do analizy trendów lokalnych, takich jak dane dotyczące nieruchomości, ruchu drogowego czy lokalizacji przedsiębiorstw.

Zobacz też koniecznie nasze przykładowe modele ekonometryczne.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Przykładowy model ekonometryczny - eksport Polski (⭐bibliografia ⭐przypisy)
15 stron(-y)
Model ekonometryczny - stopa bezrobocia
20 stron(-y)
Podstawy ekonometrii z przykładami i rozwiązaniami
30 stron(-y)
Prognozowanie gospodarcze - praca (⭐bibliografia)
21 stron(-y)
Model ekonometryczny - przyrost naturalny (przykład) (⭐bibliografia)
13 stron(-y)
Model ekonometryczny - aktywność zawodowa
12 stron(-y)
Model ekonometryczny - przeciętna cena makaronu
11 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Ekonometria » Dane do modelu ekonometrycznego - gdzie ich szukać

Dane do modelu ekonometrycznego - gdzie ich szukać
Ocena: 9 / 10
Liczba głosów: 4 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować