Top strony
Wyszukiwarka serwisu
zarządzanie personelem | funkcja Cobba-Douglasa | opakowania | podstawy ekonomii | amortyzacja | BEP | ocena kondycji finansowej | analiza wskaźnikowa bilansu | Narodowe Fundusze Inwestycyjne | mobbing | ERP | matematyka finansowa |

Zasady i funkcje public relations

Z zestawu celów działalności w zakresie public relations można określić podstawowe funkcje tego elementu promocji przedsiębiorstwa.

Podstawowe funkcje public relations

• informacyjna – polegającą na pośredniczeniu w przekazywaniu informacji do wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa;
• organizowania i kształtowania kontaktów – polegającą na nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z elementami otoczenia firmy;
• tworzenia wizerunku firmy – budowa, zmiana lub utrzymywanie pozytywnych wrażeń o firmie;
• harmonizująca – polegającą na przyczynieniu się do harmonizacji stosunków społecznych i gospodarczych wewnątrz i zewnątrz firmy;
• stabilizująca – polegającą na podnoszeniu odporności przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe dzięki stabilnym stosunkom z publicznością;
• aktywizująca sprzedaż – dynamizowanie sprzedaży w oparciu o uznanie i pozytywny wizerunek;
• reprezentacji – polegającą na tworzeniu warunków do reprezentowania organów władz firmy i ich decyzji;
• kontynuacji – polegającą na stymulowaniu jednolitego kierunku działania firmy i ochronie jej tożsamości.

Funkcje te są zróżnicowane w wymiarze czasowym i z tego względu można je podzielić na taktyczne (operacyjne) – zmierzające do stymulowania sprzedaży w krótkich okresach czasowych, oraz strategiczne – mające na celu utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy w dłuższym okresie czasu.

Realizacja przez public relations swych funkcji wymaga jednak sformułowania kilku zasad, w oparciu o które będą kształtowane stosunki przedsiębiorstwa z publicznością.

Podstawowe zasady public relations

• wiarygodność przekazu;
• otwartość i gotowość do udzielenia informacji;
• atrakcyjność i oryginalność działań;
• życzliwość, takt i kultura w stosunkach osobistych;
• ciągłość i konsekwencja w działaniu;
• profesjonalizm – zarówno na etapie projektowania działań jak i na etapie ich realizacji.

Firma, która nie przestrzega tych zasad przy realizacji swych działań, zamiast osiągnięcia efektu pozytywnego może spotkać się z efektem negatywnym. Nikogo nie interesuje przekaz nieprawdziwy lub mało oryginalny, zaś jeżeli specjalista ds. public relations nie dysponuje kulturą, taktem i cechuje go brak profesjonalizmu, to rychło może zostać odrzucony przez środki masowego przekazu jako nieciekawy i niewiarygodny partner.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Public relations - opracowanie
22 stron(-y)
Praca menedżera w public relations (⭐bibliografia)
13 stron(-y)
Sponsoring - referat (⭐bibliografia ⭐przypisy)
14 stron(-y)
Marketing mix - prezentacja
58 stron(-y)
Promocja - referat (⭐bibliografia)
14 stron(-y)
Sponsoring sportowy (⭐bibliografia ⭐przypisy)
20 stron(-y)
Promocja jako narzędzie marketingu (⭐bibliografia ⭐przypisy)
10 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Public relations » Zasady i funkcje public relations

Zasady i funkcje public relations
Ocena: 9.4 / 10
Liczba głosów: 3 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować