| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Marketingowa strategia ceny w agroturystyce
- Reklama usług agroturystycznych
- Produktu agrturystycznego
- Image (wizerunek) firmy - pojęcie i istota
- System gromadzenia informacji o rynku
- Istota i znaczenie marketingu usług


Marketing

Złote zasady sukcesu w marketingu - To: 1. Profesjonalizm i ciężka praca (energia, wytrwałość, cierpliwość) 2. Obsługa i sposób bycia (fachowa, kompetentna trzeba... (Zobacz pełen opis)


4C - To: Consumer Value - wartość konsumencka Cost - koszt dla klienta Convenience - wygoda nabycia Communication - komunikacja, dialog Koncepcja... (Zobacz pełen opis)

4P - To: Product - produkt Price - cena Placing - dystrybucja Promotion - promocja Koncepcja 4P sformułowana jest z punktu widzenia... (Zobacz pełen opis)

4P - Narzędzia marketingowe - Najbardziej znana klasyfikacja narzędzi marketingowych to 4P, czyli: product, price, place, promotion. W różnych opracowaniach... (Zobacz pełen opis)

5 sił Portera - M. Porter wyróżnia pięć sił konkurencji: 1. wejście na dany rynek 2. groźba pojawienia się substytucyjnego... (Zobacz pełen opis)


7P - marketing mix w usługach - Elementami tej koncepcji są: 1. Produkt 2. Cena 3. Dystrybucja 4. Promocja 5. Personel – personel, klient,... (Zobacz pełen opis)

Adaptacja produktu - Adaptacja może dotyczyć różnych elementów produktu: - opakowania, np. w Afryce można jeszcze kupować papierosy na... (Zobacz pełen opis)

Adresaci planu marketingowego - To: 1. Menedżerowie i pozostali pracownicy - celem jest wskazanie kierunków rozwoju działalności marketingowej lub przekonanie... (Zobacz pełen opis)

Agencja nazewnicza (nazewniczo-brandingowa) - To firma specjalizująca się w dobieraniu (potocznie: 'wymyślaniu'), opiniowaniu i badaniu nazw marketingowych (często również... (Zobacz pełen opis)


AIDA - Skrót angielskich słów; attention (uwaga), interest (zainteresowanie), desire (pożądanie), i action (działanie). Skrót ten oznacza... (Zobacz pełen opis)

AIDA - Attention Interest Desire Action - Model AIDA, (jest to skrót pierwszych liter angielskich słów Attention-Interest-Desire-Action) w języku polskim oznacza: - zwrócić... (Zobacz pełen opis)

Akronim nazewniczy - Inaczej 'zlepkowiec' to nazwa marketingowa utworzona ('zlepiona') z początkowych liter, głosek lub sylab wziętych ze... (Zobacz pełen opis)

Akwizycja - Uważana jest za najbardziej skuteczną formę oddziaływania na nabywców, ale zarazem kosztowną. Stąd jej najszersze... (Zobacz pełen opis)

Amplifying - (z ang. wzmacniający) jest to proces polegający na szerzeniu pozytywnych opinii na temat danego produktu... (Zobacz pełen opis)

Anagram w nazewnictwie marketingowym - To rodzaj tzw. gry słów polegający na takim przestawieniu liter lub sylab jakiegoś wyrazu bądź... (Zobacz pełen opis)

Analiza BCG - Boston Consulting Group - Wychodzi z założenia, że jednym z głównych celów strategii jest umożliwienie przedsiębiorstwu optymalnej alokacji zasobów,... (Zobacz pełen opis)

Analiza image - Główna częścią analizy docelowego audytorium jest oszacowanie aktualnego wizerunku przedsiębiorstwa jego produktów i konkurencji. Stosunek... (Zobacz pełen opis)

Analiza PEST - To analiza czynników zewnętrznych makroekonomii: P - czynniki prawne E – czynniki ekonomiczne S – czynniki społeczne T -... (Zobacz pełen opis)

Analiza portfolio - Analiza ta ustala zbiór wszystkich produktów oferowanych przez firmę i koncentruje się na takich czynnościach... (Zobacz pełen opis)

Analiza segmentowa - Ma na celu wyczerpujące przedstawienie różnych możliwości, sposobów podziału rynku na względnie jednorodne grupy nabywców,... (Zobacz pełen opis)

Strona 1 z 39
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa