MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Marketing

Specyfika usług medycznych - Rozpoczynając planowanie działań marketingowych w placówkach służby zdrowia należy wziąć pod uwagę specyfikę usług medycznych...)Marketingowa strategia ceny w agroturystyce - Mając już określoną usługę, należy ustalić jej cenę. Sposób ustalenia ceny zależy od przyjętej strategii...)

Reklama usług agroturystycznych - Jak już wcześniej wspomniano dotarcie z informacją do potencjalnego klienta jest bardzo istotnym elementem działań...)

Produktu agrturystycznego - Należy pamiętać, że nawet najlepiej przygotowane usługi agroturystyczne nie znajdą nabywcy, jeśli informacja o nich...)

Promocja usług agroturystycznych - tworzenie pozytywnego wizerunku firmy - Efektywność działań  marketingowych firmy, ich  wpływ na wizerunek, zależą od umiejętnego stosowania odpowiednio...)Dystrybucja usług agroturystycznych - Gospodarstwa agroturystyczne świadczą usługi bezpośrednio klientom, więc ich kanały marketingowe są proste i bezpośrednie. Wynika...)

Strategie gospodarstwa agroturystycznego w zakresie cen - W przypadku usług agroturystycznych cena jest obok stworzenia atrakcyjnej oferty usługowej, najważniejszym instrumentem oddziaływania na...)

Image (wizerunek) firmy - pojęcie i istota - Jednym z istotnych celów marketingowych każdej firmy jest obok np. zwiększenia udziału w rynku również...)

System gromadzenia informacji o rynku - Badania marketingowe to ogół metod i technik systematycznego gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji ułatwiających podejmowanie...)Istota i znaczenie marketingu usług - Istota marketingu polega na tworzeniu określonego zespołu użyteczności (korzyści) dla klienta w postaci formy, miejsca,...)

Marketing handlu oraz marketing usług - Marketing handlu jest powiązany z działalnością przedsiębiorstw handlowych, czyli takich, które trudnią się ściśle rozumianą...)

Co wpływa na wizerunek firmy (przedsiębiorstwa) - Na wizerunek może wpływać m.in.: - jakość produktów, ...)

Tożsamość przedsiębiorstwa a wizerunek przedsiębiorstwa - Rozróżnijmy na wstępie definicjie obu pojęć: Tożsamość przedsiębiorstwa/firmy (Corporate identity)...)

Cechy wizerunku (image) firmy - Podstawowe cechy jakie powinien posiadać image przedsiębiorstwa: 1. image jest...)

Wizerunek firmy - Dbałość o wizerunek staje się jednym z istotniejszych elementów komunikacji marketingowej firm, którym zależy na...)

Pośrednie cele public relations - Do grupy celów metodycznych PR, pośrednich należy głównie: - dostarczanie...)

Kierunkowe cele public relations - kierunkowych celów PR należą:  kształtowanie sprzyjającego nastawienia, pożądanego wizerunku, opinii,...)

Strategia w public relations - Aby działania zespołu public relation były skuteczne, trzeba rozważyć i opracować strategię. Musi ona mieścić...)

Oferta handlowa - Jest to wyrażona w różnej formie i w rozmaity sposób propozycja sprzedaży produktów i usług...)

Formy reklamy (rodzaje reklamy) - Wyróżnić możemy takie typy reklam jak: - REKLAMA INFORMACYJNA -...)

Strona 1 z 39
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>