MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Zarządzanie strategiczne

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Musi dotyczyć wszystkich jego obszarów, nie tylko sfery ekonomicznej, lecz także technologicznej, marketingowej, społecznej i...)Myśleć strategicznie - To znaczy: - dążyć do poznania sytuacji, badania szans, wyboru...)

Pojęcie misji firmy - Misja to podstawowa rynkowa funkcja firmy, rola, jaką przedsiębiorstwo zamierza odgrywać wobec otoczenia, głównie wobec...)

Zalety i wady Reengineeringu - To: - szeroki zakres oferowanych celów i korzyści ...)

Główne postacie reengineeringu - M. Hammer i J. Champy objaśniają w swej pracy role pięciu grup osób. Są to...)Cechy i zasady Reengineeringu - To: A. wychodzić od potrzeb klienta B. zorientowanie...)

Potrzeba opracowania strategii - Strategia potrzebna jest w celu: - Ustalenia kierunku rozwoju organizacji,...)

Określenie misji przedsiębiorstwa - Misja stanowi obszerny opis działalności gospodarczej i zamierzeń firmy. Zawiera także z reguły opis działalności,...)

Rodzaje benchmarkingu - Benchmarking dzielimy na: - wewnętrzny - zewnętrzny (konkurencyjny...)Benchmarking - początki w Xerox i Canon - Nazwa metody benchmarking narodziła się na początku lat 80 i związana była ...)

Controlling strategiczny - Oznacza wspieranie zadań strategicznego kierowania przedsiębiorstwem. Będzie on, zatem zajmował się kształtowaniem i koordynacją strategicznego...)

Controlling operatywny - Za pomocą controllingu operatywnego, a dokładnie poprzez jego instrumenty rozwiązywane są bieżące problemy przedsiębiorstwa. ...)

ERP - Planowanie zasobów przedsiębiorstwa - To kolejny krok w rozwoju metody MRP i przez wielu zwane, zgodnie z tradycją, ...)

Elementy strategii - To: 1. domena działania (określa ona gdzie i komu firma...)

Koncepcja misji firmy - To podstawowa rynkowa funkcja firmy, rola, jaką przedsiębiorstwo zamierza odgrywać wobec otoczenia, głównie wobec odbiorców....)

Business Process - Reengineering - Reengineering oznacza radykalną zmianę koncepcji procesów przedsiębiorstwa zmierzającą do zdecydowanej poprawy jego efektywności. ...)

Sytuacje strategiczne - To: 1. Strategia max – maxi stosujemy kiedy atuty firmy...)

Macierz ADL - A. D. Little - Macierz firmy A. D. Little służy do tych samych celów, co macierz wzrostu / udziału...)

Macierz McKinseya - General Electric - GE - Macierz McKinseya jest również określana jako macierz atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku (Business-Industry Attractiveness Matrix)...)

Macierz Boston Consulting Group (BCG) - Macierz BCG jest najstarszą (1969 r.), najprostszą i wciąż bardzo użyteczną metodą prezentacji portfela produkcji....)

Strona 6 z 12
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>