Wyszukiwarka serwisu

Zarządzanie strategiczne

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Musi dotyczyć wszystkich jego obszarów, nie tylko sfery ekonomicznej, lecz także technologicznej, marketingowej, społecznej i...)Myśleć strategicznie - To znaczy: - dążyć do poznania sytuacji, badania szans, wyboru...)

Pojęcie misji firmy - Misja to podstawowa rynkowa funkcja firmy, rola, jaką przedsiębiorstwo zamierza odgrywać wobec otoczenia, głównie wobec...)

Zalety i wady Reengineeringu - To: - szeroki zakres oferowanych celów i korzyści ...)

Główne postacie reengineeringu - M. Hammer i J. Champy objaśniają w swej pracy role pięciu grup osób. Są to...)Cechy i zasady Reengineeringu - To: A. wychodzić od potrzeb klienta B. zorientowanie...)

Potrzeba opracowania strategii - Strategia potrzebna jest w celu: - Ustalenia kierunku rozwoju organizacji,...)

Określenie misji przedsiębiorstwa - Misja stanowi obszerny opis działalności gospodarczej i zamierzeń firmy. Zawiera także z reguły opis działalności,...)

Rodzaje benchmarkingu - Benchmarking dzielimy na: - wewnętrzny - zewnętrzny (konkurencyjny...)Benchmarking - początki w Xerox i Canon - Nazwa metody benchmarking narodziła się na początku lat 80 i związana była ...)

Controlling strategiczny - Oznacza wspieranie zadań strategicznego kierowania przedsiębiorstwem. Będzie on, zatem zajmował się kształtowaniem i koordynacją strategicznego...)

Controlling operatywny - Za pomocą controllingu operatywnego, a dokładnie poprzez jego instrumenty rozwiązywane są bieżące problemy przedsiębiorstwa. ...)

ERP - Planowanie zasobów przedsiębiorstwa - To kolejny krok w rozwoju metody MRP i przez wielu zwane, zgodnie z tradycją, ...)

Elementy strategii - To: 1. domena działania (określa ona gdzie i komu firma...)

Koncepcja misji firmy - To podstawowa rynkowa funkcja firmy, rola, jaką przedsiębiorstwo zamierza odgrywać wobec otoczenia, głównie wobec odbiorców....)

Business Process - Reengineering - Reengineering oznacza radykalną zmianę koncepcji procesów przedsiębiorstwa zmierzającą do zdecydowanej poprawy jego efektywności. ...)

Sytuacje strategiczne - To: 1. Strategia max – maxi stosujemy kiedy atuty firmy...)

Macierz ADL - A. D. Little - Macierz firmy A. D. Little służy do tych samych celów, co macierz wzrostu / udziału...)

Macierz McKinseya - General Electric - GE - Macierz McKinseya jest również określana jako macierz atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku (Business-Industry Attractiveness Matrix)...)

Macierz Boston Consulting Group (BCG) - Macierz BCG jest najstarszą (1969 r.), najprostszą i wciąż bardzo użyteczną metodą prezentacji portfela produkcji....)

Strona 6 z 12
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>