MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Bariera nadmiernej ufności - Zbyt duże zaufanie do trafności własnych sądów; zazwyczaj nie są one tak trafne, za jaki...)Bariery działań planistycznych - To m.in.: - niezdolność do pogłębionej działalności planistycznej, wynikającej z...)

Bariery planowania - To np.: - ustalenie niewłaściwych celów - nieodpowiedni...)

Bariery skutecznej komunikacji - To: 1) Cechy nadawcy: - sprzeczne lub nie...)

Bariery wejści do sektora - Istnieje sześć głównych źródeł barier wejścia: • ekonomia skali, ...)Bariery wejścia wyjścia do i z sektora - To oszacowanie przewidywanych zagrożeń sektora. Im są one wyższe,...)

Baza danych - To zorganizowany tradycyjnie lub komputerowo zbiór danych niezbędnych i koniecznych w procesach decyzyjnych, nie przetworzonych,...)

Baza monetarna - Są to depozyty na rachunkach w banku centralnym powiększone o sumę obiegających znaków pieniężnych (wielkość...)

Bazowe stopy procentowe - Określają cenę pieniądza banku centralnego. Ich wysokość jest ustalana arbitralnie przez NBP w zależności od...)Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego - (Basel Committee on Banking Supervision) - Podstawowe informacje: - został...)

Behawioralne podejście do zarządzania - Rozwijane było przez wielu autorów i przedstawicieli różnych kierunków teoretycznych. Jednym z tych kierunków była...)

Behawioryzm - Dotyczy zachowań ludzkich [P. Lazarsfeld, A. Freud] Założenia: ...)

Benchmarking - Jest to metoda polegająca na wyborze wzorcowego konkurenta, porównywania z nim własnej organizacji i dostosowania...)

Benchmarking - początki w Xerox i Canon - Nazwa metody benchmarking narodziła się na początku lat 80 i związana była ...)

Benchmarking funkcjonalny - Polega na analizowaniu, w jaki sposób pewne funkcje w przedsiębiorstwie rozwiązały przedsiębiorstwa o dużym doświadczeniu...)

Benchmarking marketingowy - Polega na badaniu jakości, cen i strategii marketingowych liderów rynkowych. )

Benchmarking strategiczny - Polega na stałym porównywaniu badanego przedsiębiorstwa ze wzorcowymi konkurentami, liderami sektora z punktu widzenia każdego...)

Benchmarking wewnętrzny - Nastawiony jest na porównywanie oddziałów i przedsiębiorstw wewnątrz firmy zdywersyfikowanej. ...)

Benchmarking zorientowany na konkurencję - Nastawiony na porównywanie się z liderem z tego samego sektora, wyróżniającym się pod względem wybranej...)

Bezpłatne próbki towarów - Mają za zadanie przezwyciężyć bariery nieufności, jakie zazwyczaj wykazują nabywcy wobec produktów nowych i nieznanych...)

Strona 10 z 183
<<<  -  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -