| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- TQM - Total Quality Management
- Podstawowe kierunki działań strategicznych
- Etapy reengineeringu
- Holding jako alians strategiczny
- Alianse strategiczne komplementarne
- Alianse strategiczne addytywne


Zarządzanie strategiczne

5 sił Portera - M. Porter wyróżnia pięć sił konkurencji: 1. wejście na dany rynek 2. groźba pojawienia się substytucyjnego... (Zobacz pełen opis)


7 podstawowych cech zarządzania - Peter Drucker wyróżnia 7 podstawowych cech zarządzania. Stwierdził on, że zarządzanie współczesne: 1. dotyczy przede wszystkim... (Zobacz pełen opis)

Alians strategiczny - Forma okresowego porozumienia firm w celu zrealizowania określonego zadania (projektu). Firmy tworzące alians strategiczny nie... (Zobacz pełen opis)

Alianse strategiczne - Alians strategiczny to współpraca między aktualnymi lub potencjalnymi konkurentami, mająca wpływ na sytuację innych konkurentów,... (Zobacz pełen opis)

Alianse strategiczne addytywne - Obejmują cały łańcuch wartości. Łączą one firmy europejskie i nie mają na celu penetrowania nowych... (Zobacz pełen opis)


Alianse strategiczne komplementarne - Z reguły ograniczają się do wspólnej dystrybucji produktu już opracowanego przez któregoś z partnerów, chociaż... (Zobacz pełen opis)

Alianse strategiczne o charakterze ścisłej integracji - Są najczęściej ograniczone do wspólnego prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i (lub) produkcji. Nie mają one na... (Zobacz pełen opis)

Analiza BCG - Boston Consulting Group - Wychodzi z założenia, że jednym z głównych celów strategii jest umożliwienie przedsiębiorstwu optymalnej alokacji zasobów,... (Zobacz pełen opis)

Analiza gron - To analiza konkurencji, grono - znajdującą się w geograficznym sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw i powiązanych z... (Zobacz pełen opis)


Analiza kluczowych czynników sukcesu - Kluczowe czynniki sukcesu – kryteria do badania grupy, które uważamy za najważniejsze, decydujące o pozycji... (Zobacz pełen opis)

Analiza konkurencyjności Portera - Analiza konkurencyjności jest alternatywą dla wyżej wymienionych metod. Została ona rozwinięta przez M.E. Portera. Prowadzona... (Zobacz pełen opis)

Analiza luki strategicznej - Jest jedną z metod, za pomocą których bada się dostosowanie istniejącej strategii i sposobów działania... (Zobacz pełen opis)

Analiza mikrootoczenia - Mikrootoczenie stanowią czynniki związane bezpośrednio lub pośrednio z daną organizacją. W jego skład wchodzą więc... (Zobacz pełen opis)

Analiza organizacji w analizie portfelowej - Jest ukierunkowana na rozpoznanie i ocenę silnych i słabych stron np.: strategicznych jednostek gospodarczych, produktów,... (Zobacz pełen opis)

Analiza pięciu sił Portera - Analiza sektora działalności to zbadanie pięciu czynników kształtujących jego atrakcyjność dla bieżących i przyszłych inwestorów: 1)... (Zobacz pełen opis)

Analiza portfelowa - Metody portfelowe stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem są owocem prac koncepcyjnych i praktyki doradczej dużych amerykańskich... (Zobacz pełen opis)

Analiza strategiczna - Jest zbiorem działań wykorzystujących zarówno metody ilościowe jak i jakościowe z różnych dziedzin, tj. ekonomii,... (Zobacz pełen opis)

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Musi dotyczyć wszystkich jego obszarów, nie tylko sfery ekonomicznej, lecz także technologicznej, marketingowej, społecznej i... (Zobacz pełen opis)

Analiza SWOT - TOWS - Charakteryzyuje: 1. Jest kompleksową metodą oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku w oparciu o badanie potencjału... (Zobacz pełen opis)

Analiza TOWS - SWOT - Jest kolejną po analizie SWOT metodą oceniania pozycji organizacji w otoczeniu konkurencyjnym. Jest ona rozwinięciem analizy... (Zobacz pełen opis)

Strona 1 z 12
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa