MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Zarządzanie strategiczne

TQM - Total Quality Management - TQM to skrót od Total Quality Management, w języku polskim tłumaczone jako Zarządzanie przez jakość....)Istotna cecha TQM - Istotną cechą TQM jest to, że powodzenie jego realizacji bardzo zależy od intelektualnych możliwości pracowników,...)

Podstawowe kierunki działań strategicznych - Wyróżnić możemy np. takie kierunki: - koncentrujemy się na potrzebach...)

Etapy reengineeringu - To: 1. Określenie wymagań klientów 2. Ocena stanu...)

Holding jako alians strategiczny - Holding, grupa spółek, z których jedna (spółka dominująca) posiada udziały w innych spółkach (spółkach zależnych),...)Alianse strategiczne komplementarne - Z reguły ograniczają się do wspólnej dystrybucji produktu już opracowanego przez któregoś z partnerów, chociaż...)

Alianse strategiczne addytywne - Obejmują cały łańcuch wartości. Łączą one firmy europejskie i nie mają na celu penetrowania nowych...)

Alianse strategiczne o charakterze ścisłej integracji - Są najczęściej ograniczone do wspólnego prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i (lub) produkcji. Nie mają one na...)

Wymiana technologii - wymianę technologii składają się wszystkie czynności mające wpływ na rozwój technologiczny partnerów. Mogą to być...)Wymiana handlowa - Obejmuje wymianę produktów lub usług. Na ten aspekt stosunków...)

Czynniki określające możliwości konkurowania - To m.in.: - Konkurencyjność kosztowa – wymaga umiejętności określenia kosztu...)

Czynniki wpływające na atrakcyjność rynku - To m.in.: - Bariery wejścia na rynek - wielkość kapitału,...)

Macierz Profilu Działalności - Jest przykładem spojrzenia na portfel produktów z perspektywy konkurencja/produkt. Macierz ta ujmuje zależności między pozycją...)

Analiza organizacji w analizie portfelowej - Jest ukierunkowana na rozpoznanie i ocenę silnych i słabych stron np.: strategicznych jednostek gospodarczych, produktów,...)

Wielowymiarowy model analizy portfelowej - Koncepcja modelu wielowymiarowego powstała na bazie wcześniejszych strategii konkurencyjnych definiowanych w sposób dwuwymiarowy. Konsekwencją tego,...)

Macierz A.D. Little - ADL - Podstawowe założenia: większość rynków branżowych ewoluuje zgodnie z koncepcja cyklu życia, przy czym długość danego...)

Zalety i wady analizy GE - To: Zalety metody GE: - Uwzględnienie wielu czynników...)

Podstawowe założenia Metody GE - General Electric - To: 1. Pozycja i strategia poszczególnych SJB są uwarunkowane...)

Analiza BCG - Boston Consulting Group - Wychodzi z założenia, że jednym z głównych celów strategii jest umożliwienie przedsiębiorstwu optymalnej alokacji zasobów,...)

Strategie (sposoby) obrony przed przejęciem przedsiębiorstwa - To: - blokowanie oferty przejęcia • zaskarżenie oferty do sądu ...)

Strona 1 z 12
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>